03/06/2014
Υπέρ του Δημοσίου αποφαίνεται στη πλειοψηφία των περιπτώσεων ενδικοφανούς προσφυγής η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

 

Υπέρ του Δημοσίου αποφαίνεται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ενδικοφανούς προσφυγής η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Ειδικότερα, λίγοι είναι οι ο φορολογούμενοι που υπέβαλαν μέχρι σήμερα ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της εις βάρος τους πράξης καταλογισμού φόρου και οι οποίοι δικαιώθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε 3.798 υποθέσεις των οποίων έχει επιληφθεί μέχρι σήμερα η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών οι 2.896 αφορούν σε ενδικοφανείς προσφυγές και οι 902 σε αιτήσεις αναστολής καταβολής του 50% του βεβαιούμενου φόρου. Η Διεύθυνση έχει ολοκληρώσει 1.397 υποθέσεις ενδικοφανών προσφυγών εκ των οποίων μόνον στις 180 έκανε αποδεκτές τις προσφυγές των φορολογουμένων.

Επίσης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ολοκλήρωσε 813 υποθέσεις που αφορούν στην αναστολής καταβολής του 50% του φόρου, εκ των οποίων έγιναν δεκτές μόλις οι 55. Υπενθυμίζεται πως με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται άμεσα από τη φορολογική αρχή και καταβάλλεται ποσοστό 50% του αμφισβητούμενου ποσού του φόρου.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες:

  • Την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.
  • Την εξέταση αιτημάτων αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης.
  • Την επανεξέταση των ενεργειών της φορολογικής διοίκησης που έχουν εκδοθεί μέχρι την 31/12/2013 για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής και ειδικότερα για το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων που διαβιβάστηκαν από τη Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης και για τις οποίες η προθεσμία έκδοσης αποφάσεων ανανεώθηκε μέχρι τις 30 Απριλίου.
  • Την επανεξέταση, στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, των πράξεων της φορολογικής διοίκησης, με τις οποίες εφαρμόζονται διασφαλιστικά μέτρα με βάση ειδική έκθεση ελέγχου, καθώς και η εξέταση των αιτημάτων αναστολής εκτέλεσης των πράξεων αυτών.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90