29/05/2014
Ανακοίνωση Γ.Γ.Π.Σ.: Αλλαγή στην συμπλήρωση της Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

 

Αλλαγή στην συμπλήρωση της Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Στο προτεινόμενο ποσό, του ΚΑ 401 δίνεται πλέον η δυνατότητα μεταβολής του από τον χρήστη.

 

 

Πηγή: www.gsis.gr


efm_728x90