28/05/2014
Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης πολιτικών υπαλλήλων που δεν έχουν επεξεργαστεί αγγίζουν τις 13.000.

 

Τις 13.000 αγγίζουν οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης πολιτικών υπάλληλων οι οποίες δεν έχουν μπει ακόμη σε διαδικασία επεξεργασίας, σύμφωνα με έγγραφα που διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας.

Όπως ειδικότερα προκύπτει από σχετικά έγγραφα, οι εκκρεμότητες της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως προς τη μη επεξεργασία αιτήσεων συνταξιοδότησης έως και τις 31 Μαρτίου 2014 αφορούσαν σε 12.315 πολιτικούς υπάλληλους και λειτουργούς, υπάλληλους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ καθώς και ιερείς και σε 602 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο κ. Σταϊκούρας κάνει, επίσης, γνωστό ότι με βάση στοιχεία Φεβρουαρίου 2014, η προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται σε 15.575 άτομα και θυμίζει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα, με εξαίρεση τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης το καθαρό ποσό της οποίας ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 65% του αντίστοιχου ποσού της σύνταξης που θα λάβουν. Η προαναφερθείσα προκαταβολή, καταβάλλεται στους δικαιούχους από τον επόμενο της αφυπηρέτησής τους μήνα, μέχρι την οριστική καταβολή της σύνταξής τους.

«Από την αντιπαραβολή των στοιχείων των ανεπεξέργαστων αιτήσεων συνταξιοδότησης και του αριθμού των ατόμων που λαμβάνουν προκαταβολή, είναι εμφανές ότι το υπουργείο Οικονομικών καταβάλλει άμεσα κατά μήνα το χρηματικό ποσό της προκαταβολής στους αποχωρούντες από την Υπηρεσία, χωρίς καν να έχουν εισέλθει στην Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων από τις αρμόδιες κατά περίπτωση, Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού» επισημαίνει ο κ. Σταϊκούρας.

Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ο μέσος όρος κανονισμού της σύνταξης ανέρχεται σε 3 έως 4 μήνες. Ο μέσος όρος κανονισμού της σύνταξης των πολιτικών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου ανέρχεται επί του παρόντος σε 4 έως 6 μήνες.

 

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90