22/05/2014
Επιβράδυνση του ρυθμού υποχώρησης της πιστωτικής επέκτασης: Οι χορηγήσεις δανείων υποχώρησαν τον Μάρτιο κατά 4,1%

 

Επιβραδύνθηκε τον Μάρτιο ο ρυθμός υποχώρησης της πιστωτικής επέκτασης.
Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος οι χορηγήσεις δανείων υποχώρησαν τον Μάρτιο κατά 4,1% σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης 4,7% τον Φεβρουάριο.

Η χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης υποχώρησε στο 4,3% μετά από συρρίκνωση κατά 9,3% τον Φεβρουάριο, ενώ τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά περιορίστηκαν κατά 4,1% έναντι μείωσης 4% έναν μήνα νωρίτερα. Τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις μειώθηκαν τον Μάρτιο κατά 5,3% σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης 5,2% τον Φεβρουάριο, τα δάνεια προς τους ελεύθερους επαγγελματίες σημείωσαν οριακή αύξηση 0,4%, έναντι αύξησης 0,9% τον Φεβρουάριο, ενώ τα δάνεια προς τα νοικοκυριά μειώθηκαν κατά 3,4%, έναντι μείωσης 3,3% τον Φεβρουάριο.

Ανά κλάδο δραστηριότητας, τα δάνεια προς την γεωργία αυξήθηκαν κατά 3,8% τον Μάρτιο , τα δάνεια προς τη βιομηχανία υποχώρησαν κατά 4,6%, τα δάνεια προς το εμπόριο μειώθηκαν κατά 6,1%,  τα δάνεια προς τις τουριστικές επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 2%, τα δάνεια προς τη ναυτιλία  μειώθηκαν κατά 6,7%, τα δάνεια προς λοιπές χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μειώθηκαν κατά 8,5%, τα δάνεια προς τις κατασκευές κατά 2,6%,  τα δάνεια προς επιχειρήσεις ηλεκτρισμού και ύδρευσης μειώθηκαν κατά 9,6%,  τα δάνεια προς επιχειρήσεις μεταφορών και επικοινωνιών υποχώρησαν κατά 10,4% και τα λοιπά δάνεια μειώθηκαν το Μάρτιο κατά 5,1% σε ετήσια βάση.

Τα στεγαστικά δάνεια μειώθηκαν τον Μάρτιο κατά 3,4% σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης 3,3% τον Φεβρουάριο, τα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν κατά 3,4% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση και τα λοιπά δάνεια σημείωσαν μείωση 3,3%, όταν τον Φεβρουάριο είχαν μειωθεί κατά 1,8%.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90