13/05/2014
Ανακοίνωση Γ.Γ.Π.Σ.: Πληρωμή Εφόρων, Δικαστικών Αντιπροσώπων και Γραμματειών Εφορευτικών Επιτροπών

 

Σε συνέχεια των διατάξεων για την αποζημίωση των εφόρων, δικαστικών αντιπροσώπων, γραμματειών εφορευτικών επιτροπών, το Υπουργείο Οικονομικών αναρτά την μορφή του αρχείου EXCEL το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekloges@gsis.gr. To ίδιο αρχείο θα πρέπει να έχει εκτυπωθεί, υπογραφεί και κατατεθεί στο αρμόδιο Πρωτοδικείο μαζί με τον σάκο των ψηφοδελτίων και το λοιπό εκλογικό υλικό.
 

Εκτός από το αρχείο που θα πρέπει να συμπληρωθεί επισυνάπτονται και 2 παραδείγματα ορθά συμπληρωμένων αρχείων.

 

Παράρτημα (.xls)

 

Παράδειγμα 1 (.xls)

 

Παράδειγμα 2 (.xls)

 

 

Πηγή: www.gsis.gr


efm_728x90