07/05/2014
Δημόσιο: Άντλησε 1,3 δισ. με επιτόκιο κάτω του 3%

 

Ποσό ύψους 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων, με μειωμένο επιτοκιακό κόστος.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, που διενεργήθηκε σήμερα για ποσό ύψους ενός (1) δισ. ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,70% έναντι 3,01% κατά την αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία της 8ης Απριλίου 2014.

Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 2,653 δισ. ευρώ πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,65 φορές και έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 8 Μαΐου 2014, στις 12μ.μ. ενώ η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Μαΐου 2014.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90