10/05/2014
Μειώθηκε κατά 3,1% η βιομηχανική παραγωγή τον Μάρτιο

 

Πτώση 3,1% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Μάρτιο μετά από τρεις μήνες αύξησης, κυρίως εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) την Παρασκευή.
Η βιομηχανική παραγωγή έχει συρρικνωθεί κατά 30% περίπου την περίοδο 2008-2013, συνέπεια των μέτρων λιτότητας και της εξαετούς ύφεσης στη χώρα.

Τα στοιχεία αναλυτικά

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Μαρτίου 2013, παρουσίασε μείωση κατά 3,1%, έναντι μείωσης 1,5% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.
Ο μέσος ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ∆είκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2013, παρουσίασε αύξηση κατά 0,3%, έναντι μείωσης 3,5% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών μηνός Μαρτίου 2014, σε σύγκριση με το Μάρτιο 2013
Η μείωση του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 3,1% το μήνα Μάρτιο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2013, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:
α. Στη μείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 4,2%. Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευµάτων.
β. Στη μείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 1,5%. Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ξύλου και φελλού, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού.
γ. Στη μείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 8,3%.
δ. Στη μείωση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 2,7%.

2. Ανάλυση μέσων μεταβολών, περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013
Η αύξηση του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 0,3% της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2013, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:
α. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 0,4%.
β. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 0,9%.
γ. Στη μείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 1,3%.
δ. Στη μείωση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 2,1%.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90