29/04/2014
Βεβαιώσεις αποδοχών και από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

 

Στη διευκρίνιση ότι τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οφείλουν να εκδίδουν βεβαιώσεις αποδοχών με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου προχώρησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, απαντώντας σε ερωτήματα φορολογουμένων.

Σύμφωνα με τις σχετικές διευκρινίσεις, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ την υπηρεσία των οποίων ασκεί το Δημόσιο, και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο μισθωτών υπηρεσιών, φόρο από ελευθέρια επαγγέλματα και φόρο από εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και δεν έχει υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, οριστικής δήλωσης από ελευθέρια επαγγέλματα και οριστική δήλωση από εμπορικές επιχειρήσεις, υποβάλλουν υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων σε ειδικές εφαρμογές που έχουν στηθεί για τον σκοπό αυτό, το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις από εμπορικές επιχειρήσεις που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε.

 

Πηγή: news.gr


efm_728x90