29/04/2014
Εγκύκλιος Βρούτση: Παρακράτηση επιδοτήσεων για οφειλές στα Ταμεία

 

Τα ασφάλιστρα ενός έτους θα «χάνουν» από τις επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, που αναμένουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από το Δημόσιο, φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, και Α.Ε. του δημόσιου τομέα, όσοι έχουν «αρρύθμιστες» οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία.

Την εντολή για την «αυτόματη» παρακράτηση (μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης και των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων) προβλέπει εγκύκλιος-εντολή του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση προς τα Ταμεία και τα υπουργεία, που τίθεται σε εφαρμογή του ν. 4254/14.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, την οποία δημοσιεύει η «Η», η ΗΔΙΚΑ θα λειτουργεί ως «εκπρόσωπος» για την αναγκαστική είσπραξη μέρους των οφειλών όλων των Ταμείων (συμπεριλαμβανομένου του ΟΓΑ όπου υπάρχει έλλειμμα εσόδων, μόνο 46.000 σε σύνολο 294.665 οφειλετών έχουν μπει σε ρύθμιση οφειλών και υπολογίζεται ότι με το «κούρεμα» ενισχύσεων μπορεί να εξοικονομηθούν 100 εκατ. ευρώ).

ΤΑ 4 ΒΗΜΑΤΑ
[1]
Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (για περιπτώσεις που οι αντίστοιχες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ) εντός δέκα ημερών κάθε μήνα διαβιβάζουν σε ηλεκτρονική μορφή στην ΗΔΙΚΑ αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των ληξιπρόθεσμων - μη ρυθμισμένων ασφαλιστικών εισφορών.

[2] Οι υπηρεσίες του Δημοσίου, τα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Α.Ε. του δημόσιου τομέα που καταβάλλουν πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις αποστέλλουν δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής τα ηλεκτρονικά αρχεία των δικαιούχων πληρωμών στην ΗΔΙΚΑ.

[3] Η ΗΔΙΚΑ εντός δεκαημέρου ελέγχει, μέσω διασταυρώσεων, τα στοιχεία των δικαιούχων, τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές και τα δικαιούμενα ποσά πληρωμών και προσδιορίζει ανά δικαιούχο το ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί από την ενίσχυση έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το ποσό της παρακράτησης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ύψος των οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου φορέα. Στις περιπτώσεις που η δικαιούμενη παροχή καταβάλλεται σε δόσεις, η παρακράτηση είναι δυνατόν να γίνεται σε αντίστοιχες δόσεις.

[4] Το αρχείο με τα στοιχεία των δικαιούχων και τα ποσά προς πίστωση, αφού έχει γίνει η παρακράτηση των οφειλών, αποστέλλεται από την ΗΔΙΚΑ στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (είτε απευθείας είτε μέσω του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ).

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90