26/04/2014
Στο Δημόσιο μεταφέρεται το τροχαίο υλικό του ΟΣΕ

 

Την μεταβίβαση του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ στο Δημόσιο προκειμένου να μειωθεί το χρέος του Οργανισμού προβλέπει απόφαση του υπουργείου Υποδομών που δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια.

Με την απόφαση αυτή ο ΟΣΕ προβλέπεται η μεταβίβαση του ενεργού τροχαίου υλικού ενώ στον ΟΣΕ παραμένει η κυριότητα του μη ενεργού τροχαίου υλικού.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση το τροχαίο υλικό που μεταβιβάζεται αφορά 3.353 τεμάχια, τα οποία αποτελούν κινητήρες, φορτάμαξες και επιβατάμαξες. Στην απόφαση τονίζεται ότι από την έναρξη ισχύος της το χρέος του ΟΣΕ Α.Ε. προς το Δημόσιο μειώνεται ισόποσα με την αξία του μεταβιβαζόμενου τροχαίου υλικού κατά την ημερομηνία μεταβίβασης, όπως αυτή προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΣΕ Α.Ε. (λογιστική αξία).

Ωστόσο αναφέρεται ότι, τα ζητήματα που σχετίζονται με την παραλαβή του τροχαίου υλικού, τα αρμόδια για την παραλαβή όργανα, τους χώρους φύλαξης, τη διαπίστωση της κατάστασης του μεταβιβαζόμενου τροχαίου υλικού, καθώς και την τεχνική και οικονομική αποτίμηση του τροχαίου υλικού για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του, θα προσδιοριστούν με νέα απόφαση των αρμοδίων Υπουργών που θα εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3891/2010 όπως ισχύει.

Παράλληλα, σημειώνεται, ότι αν από τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του μεταβιβαζόμενου τροχαίου υλικού διαπιστωθεί απόκλιση σε σχέση με τη λογιστική τους αξία, με όμοια απόφαση θα αναπροσαρμοστεί το ύψος του διαγραφόμενου χρέους του ΟΣΕ Α.Ε. προς το Δημόσιο, ώστε να ισούται με την εμπορική αξία του εν λόγω τροχαίου υλικού.

Κατά συνέπεια στον ΟΣΕ παραμένει μόνο η ιδιοκτησία και η διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής καθώς:

- Οι επιβατικές και εμπορευματικές δραστηριοτητες έχουν περάσει στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

- Η συντήρηση του τροχαίου υλικού, γίνεται από την ΕΕΣΣΤΥ.

Μάλιστα και η συντήρηση της υποδομής αναμένεται να ιδιωτικοποιηθεί και σύντομα αναμένεται περάσει σύντομα η προκήρυξη του διαγωνισμού.

Η έλλειψη έργου στον ΟΣΕ ανησυχεί τους εργαζομένους οι οποίοι θεωρούν ότι ο Οργανισμός κινδυνεύει καθώς ήδη η κυβέρνηση έχει βάλει λουκέτο και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Την μεταβίβαση του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ στο Δημόσιο προκειμένου να μειωθεί το χρέος του Οργανισμού προβλέπει απόφαση του υπουργείου Υποδομών που δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια.

Με την απόφαση αυτή ο ΟΣΕ προβλέπεται η μεταβίβαση του ενεργού τροχαίου υλικού ενώ στον ΟΣΕ παραμένει η κυριότητα του μη ενεργού τροχαίου υλικού.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση το τροχαίο υλικό που μεταβιβάζεται αφορά 3.353 τεμάχια, τα οποία αποτελούν κινητήρες, φορτάμαξες και επιβατάμαξες. Στην απόφαση τονίζεται ότι από την έναρξη ισχύος της το χρέος του ΟΣΕ Α.Ε. προς το Δημόσιο μειώνεται ισόποσα με την αξία του μεταβιβαζόμενου τροχαίου υλικού κατά την ημερομηνία μεταβίβασης, όπως αυτή προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΣΕ Α.Ε. (λογιστική αξία).

Ωστόσο αναφέρεται ότι, τα ζητήματα που σχετίζονται με την παραλαβή του τροχαίου υλικού, τα αρμόδια για την παραλαβή όργανα, τους χώρους φύλαξης, τη διαπίστωση της κατάστασης του μεταβιβαζόμενου τροχαίου υλικού, καθώς και την τεχνική και οικονομική αποτίμηση του τροχαίου υλικού για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του, θα προσδιοριστούν με νέα απόφαση των αρμοδίων Υπουργών που θα εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3891/2010 όπως ισχύει.

Παράλληλα, σημειώνεται, ότι αν από τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του μεταβιβαζόμενου τροχαίου υλικού διαπιστωθεί απόκλιση σε σχέση με τη λογιστική τους αξία, με όμοια απόφαση θα αναπροσαρμοστεί το ύψος του διαγραφόμενου χρέους του ΟΣΕ Α.Ε. προς το Δημόσιο, ώστε να ισούται με την εμπορική αξία του εν λόγω τροχαίου υλικού.

Κατά συνέπεια στον ΟΣΕ παραμένει μόνο η ιδιοκτησία και η διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής καθώς:

- Οι επιβατικές και εμπορευματικές δραστηριοτητες έχουν περάσει στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

- Η συντήρηση του τροχαίου υλικού, γίνεται από την ΕΕΣΣΤΥ.

Μάλιστα και η συντήρηση της υποδομής αναμένεται να ιδιωτικοποιηθεί και σύντομα αναμένεται περάσει σύντομα η προκήρυξη του διαγωνισμού.

Η έλλειψη έργου στον ΟΣΕ ανησυχεί τους εργαζομένους οι οποίοι θεωρούν ότι ο Οργανισμός κινδυνεύει καθώς ήδη η κυβέρνηση έχει βάλει λουκέτο και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

 

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90