24/04/2014
Άλμα του χρέους στην Ευρωζώνη κατά 7 μονάδες σε 4 χρόνια

 

Τα 8,89 τρισ. ευρώ έφτασε το δημόσιο χρέος στις 18 οικονομίες της Ευρωζώνης το 2013, αντιστοιχώντας στο 92,6% του ΑΕΠ - 2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το 2012 και 7 μονάδες υψηλότερα από το 2010, όταν ξεκίνησε η κρίση. Στο σύνολο της Ε.Ε. το δημόσιο χρέος έφτασε τα 11,386 τρισ. ευρώ ή 87,1% του ΑΕΠ, από 85,2% το 2012 και 79,9% το 2010. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα, αντιθέτως, συρρικνώθηκαν στο 3% του ΑΕΠ για το σύνολο της Ευρωζώνης (από 3,7% το 2012 και 6,2% το 2010) και στο 3,3% για τις 28 οικονομίες της Ε.Ε. (από 3,9% το 2012 και 6,5% το 2010).

Μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης το δημόσιο χρέος μειώθηκε την τελευταία τετραετία μόνο στη Γερμανία και τη Λετονία, ενώ χαμηλότερο του 60% του ΑΕΠ (επίπεδο που προβλέπουν οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες) είναι μόνο στην Εσθονία, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία, δηλαδή σε 5 οικονομίες που παράγουν μόλις το 3,67% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης.

Το υψηλότερο δημόσιο χρέος έχει η Ελλάδα, παρά το PSI του 2012 και το υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα έχει η Σλοβενία, όπου επίσης διασώθηκαν τράπεζες. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο του 2013 το σλοβένικο χρέος αυξήθηκε κατά 9,2 ποσοστιαίες μονάδες, το ελληνικό κατά 3 μονάδες και το κυπριακό κατά 2,4 μονάδες. Την ίδια περίοδο το χρέος μειώθηκε 4,6 μονάδες στο Λουξεμβούργο, 3,6 μονάδες στο Βέλγιο και 3,2 μονάδες στη Μάλτα. Σε απόλυτα μεγέθη το υψηλότερο χρέος έχει η Γερμανία («αγγίζει» τα 2,15 τρισ. ευρώ) και ακολουθούν η Ιταλία (2,07 τρισ. ευρώ), η Γαλλία (1,925 τρισ. ευρώ) και η Ισπανία (0,96 τρισ. ευρώ). Στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες αντιστοιχεί, δηλαδή, το 80% του συνολικού δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη. Εκτός Ευρωζώνης, εντυπωσιακές παραμένουν οι επιδόσεις της Σουηδίας (χρέος 40,6% του ΑΕΠ, έλλειμμα 1,1%) ενώ στη Βρετανία το δημόσιο χρέος έφτασε το 90,6% από 78,4% προ τετραετίας.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90