12/04/2014
Δημοπρασία ΕΓΔ για 1,25 δισ. ευρώ στις 15 Απριλίου

 

Μία ημέρα μετά την άντληση 3 δισ. ευρώ από την έκδοση 5ετούς ομολόγου, ανακοινώθηκε πως το ελληνικό Δημόσιο θα επιχειρήσει να αντλήσει επιπλέον 1,25 δισ. ευρώ μέσω έκδοσης τρίμηνων Εντόκων Γραμματίων, την ερχόμενη Τρίτη.

«Την Τρίτη 15 Απριλίου 2014 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.250 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 18 Ιουλίου 2014», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 22 Απριλίου 2014 (Τ+3).

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των δύο εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Σημειώνεται πως για τα Έντοκα Γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90