10/12/2013
Στο 3% η ύφεση στο γ' τρίμηνο του έτους

Η μείωση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 3% στο τρίτο τρίμηνο, σε σταθερές τιμές, από 3,7% στο δεύτερο και αντί της μείωσης 6,7% που είχε καταγραφεί στο τρίτο τρίμηνο του 2012, είναι η μικρότερη που έχει σημειωθεί από το δεύτερο τρίμηνο του 2010, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι η ύφεση στην Ελλάδα «ρηχαίνει». Η μείωση προήλθε από τη συνεχιζόμενη πτώση των επενδύσεων κατά 12,6% και της κατανάλωσης κατά 6,6%, Ειδικά η κατανάλωση των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε 8,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αντί πτώσης 6,4% που είχε καταγραφεί στο δεύτερο τρίμηνο και μείωσης 8,6% στο τρίτο τρίμηνο του 2012. Στον αντίποδα για πρώτη φορά, τουλάχιστον από το τρίτο τρίμηνο του 2011, οι εισαγωγές πέρασαν σε θετικό έδαφος, με αύξηση 2,3%, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν 5,7%, με αποτέλεσμα η μείωση του εμπορικού ελλείμματος να συνεισφέρει θετικά στην εξέλιξη του ελληνικού ΑΕΠ. Ειδικότερα, στο τρίτο τρίμηνο του 2013 και σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα:

1. Η συνολική κατανάλωση στην ελληνική οικονομία μειώθηκε κατά 6,6%. Στο δεύτερο τρίμηνο η υποχώρηση ήταν 6,2% και στο πρώτο τρίμηνο 8,2%, ενώ στο τρίτο τρίμηνο του 2012 η κατανάλωση υποχωρούσε κατά 8,8% σε ετήσια βάση. Η πτώση 6,6% στη συνολική κατανάλωση προήλθε από τη μείωση 8,1% στην κατανάλωση των ελληνικών νοικοκυριών. Αντιθέτως, για πρώτη φορά από το πρώτο τρίμηνο του 2012 η κατανάλωση στον τομέα της γενικής κυβέρνησης παρουσίασε οριακή αύξηση 0,1%.

2. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 12,6%, αντί πτώσης 11% που καταγράφηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2013 και μείωσης 21,5% που είχε σημειωθεί στο τρίτο τρίμηνο του 2012, σε ετήσια βάση.

3. Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 5,7% από αύξηση 0,9% που είχε καταγραφεί στο δεύτερο τρίμηνο του έτους και μείωση 4,2% στο τρίτο τρίμηνο του 2012. Συγκεκριμένα, στο τρίτο τρίμηνο του 2013, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,4% και οι εξαγωγές υπηρεσιών κατά 8,8%.

4. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,3% αντί μείωσης 11,5% στο δεύτερο τρίμηνο του 2013 και πτώσης 18,7% που είχε καταγραφεί στο τρίτο τρίμηνο του 2012, σε ετήσια βάση. Στο τρίτο τρίμηνο του 2013, οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,6% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 1,1%.

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90