10/04/2014
Ο νέος φοροελεγκτικός μηχανισμός του Χάρη Θεοχάρη

 

Σάρκα και οστά παίρνει το σχέδιο για το πλήρες πέρασμα στο γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του προληπτικού ελέγχου κατά της φοροδιαφυγής. Με απόφαση που αφορά στην αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων συστήνεται μια νέα διεύθυνση για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες οι οποίες μέχρι πρόσφατα ασκούνταν από το ΣΔΟΕ. Ειδικότερα η απόφαση προβλέπει τη δημιουργία της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.).

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τη νέα υπηρεσία πρόκειται να στελεχώσουν περίπου 350 υπάλληλοι που προέρχονται από τις εφορίες και τα τελωνεία, ενώ θα μεταφερθούν σε αυτήν και πρώην δημοτικοί αστυνομικοί με οικονομικές σπουδές οι οποίοι βρίσκονται σε διαθεσιμότητα.

Η νέα υπηρεσία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής και  σε αυτήν  «περιέρχονται οι αρμοδιότητες των ελέγχων πρόληψης για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας». Η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση, προβαίνει, κατά κύριο λόγο, σε έρευνες, σε ελέγχους πρόληψης και σε μερικούς ελέγχους εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, ιδίως στους παρακρατούμενους, επιρριπτόμενους φόρους και στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σε ελέγχους στη διακίνηση, στη διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και εξαγωγές, στον εφοδιασμό και τη διάθεση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και γενικά σε ελέγχους εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.

Οι ελεγκτές της ΥΕΔΔΕ θα έχουν τη δυνατότητα να φορούν ειδική στολή ή διακριτικά,  ανάλογα με τις συνθήκες της αποστολής τους.

Η λειτουργία της νέας υπηρεσίας αναμένεται να ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου ολοκληρώνοντας έτσι τους σχεδιασμούς που επέβαλε η τρόικα για την αναδιάρθρωση των φοροελεγκτικών υπηρεσιών. Να σημειωθεί ότι η τρόικα είχε επιβάλει στο πλαίσιο της ανεξαρτητοποίησης του φορολογικού μηχανισμού από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών το πέρασμα του προληπτικού φορολογικού ελέγχου (έκδοση αποδείξεων κλπ) στην αρμοδιότητα του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

 

Πηγή: capital.gr


efm_728x90