10/12/2013
Επανεκκίνηση της οικονομίας με 15,3 δισ.

Ωθηση στην επανεκκίνηση της οικονομίας έρχεται να δώσει το νέο ΕΣΠΑ μέσω του οποίου θα διατεθούν 15,3 δισ. ευρώ (20,8 δισ. μαζί με τα κονδύλια για τη γεωργία) την περίοδο 2014-2020 για την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και τα μεγάλα έργα υποδομής και ενέργειας. Την αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ και την κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων παρουσίασε, χθες, σε συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης. Τα προσδοκώμενα οφέλη από το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 αναμένεται είναι:

1. Θα συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου όπως προκύπτει από τη μελέτη της McKinsey για προστιθέμενη αξία 48 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως και 640.000 νέων θέσεων εργασίας έως το 2020.

2. Θα καλύψει τις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες: Υποστήριξη ανέργων, βρεφονηπιακοί σταθμοί κ.τ.λ. Εδώ το ΕΣΠΑ έχει κομβικό ρόλο.

3. Αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και τεχνολογία από 0,67% του ΑΕΠ σε 0,90% έως το 2020.

4. Ολοκλήρωση του βασικού διευρωπαϊκού, οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

5. Ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων ΧΥΤΥ και όλων των υπόλοιπων υποδομών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με πλήρη εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Η διαφορετικότητα του νέου ΕΣΠΑ έχει να κάνει με το ό,τι έχει βασιστεί στις τρεις μελέτες για το νέο αναπτυξιακό σχέδιο της οικονομίας (ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ και McKinsey) και άρα παρέχει στοχευμένη χρηματοδότηση σε δυναμικούς επιχειρηματικούς κλάδους, σκοπεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας με δράσεις που διαπερνούν όλα τα προγράμματα και υπόσχεται λιγότερη γραφειοκρατία.

Η αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ χωρίζεται σε τέσσερα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα καθώς και σε 13 περιφερειακά, ένα για κάθε περιφέρεια της χώρας. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, το ΕΣΠΑ θα έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2014. Αναλυτικά τα προγράμματα είναι:

1. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ύψους 3,8 δισ. ευρώ.

Περιλαμβάνει δράσεις που θα χρηματοδοτούν την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, τις επενδύσεις, την έρευνα και τεχνολογία, τις τηλεπικοινωνίες και πληροφορική, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, την ενέργεια και την απασχόληση με παρεμβάσεις που αφορούν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα παραδείγματα είναι η ενίσχυση του τουρισμού, του αγροδιατροφικού τομέα, των logistics, της περιβαλλοντικής βιομηχανίας, της Υγείας, την παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, τα υλικά, τις δημιουργικές βιομηχανίες και τον πολιτισμό.

2. Περιβάλλον - Μεταφορές ύψους 3,7 δισ. ευρώ. Ορισμένοι από τους τομείς προτεραιότητας είναι η ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, τα μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, τα λιμενικά έργα, τα έργα των αεροδρομίων, η διαχείριση των αποβλήτων και η φύση και βιοποικιλότητα.

3. Εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση ύψους 2 δισ. ευρώ.

Εμφαση θα δοθεί σε προγράμματα απασχόλησης για νέους, γυναίκες και μακροχρόνια άνεργους, στην κατάρτιση και βελτίωση των δεξιοτήτων, τα κουπόνια των ανέργων, τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

4. Μεταρρύθμιση του Δημοσίου ύψους 400 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικοί τομείς προτεραιότητας είναι η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, αναδιοργάνωση δομών και λειτουργίας, ο εκσυγχρονισμός της Δικαιοσύνης, δράσεις για τη διαχείριση της μετανάστευσης , αναβάθμιση των ικανοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών υγείας.

5. Το μεγαλύτερο μερίδιο από τα 15,3 δισ., δηλαδή 5,4 δισ., πάει στις 13 Περιφέρειες της χώρας με τη δημιουργία αντίστοιχων ισάριθμων προγραμμάτων. Οι περιφέρειες αποκτούν το δικαίωμα η καθεμία να προωθεί ολοκληρωμένες τοπικές παρεμβάσεις, ενώ τα κονδύλια που θα διαχειριστούν είναι σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο αυξημένα κατά τουλάχιστον 12%.

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90