09/04/2014
Πολιτική δέσμευση για μεταρρυθμίσεις ζητεί η ΕΚΤ

 

Εύσημα στην Ελλάδα για τη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών αποδίδει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη ετήσια έκθεσή της, αναγνωρίζοντας ότι οι επιδόσεις της ξεπέρασαν τους στόχους του Μνημονίου. Ταυτόχρονα, όμως, σημειώνει ότι απαιτείται πολιτική δέσμευση για να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Αναλυτικά, η ΕΚΤ σημειώνει ότι το 2013 η Ελλάδα σημείωσε περαιτέρω πρόοδο ως προς την αποκατάσταση της διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών της και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η οικονομία άρχισε να σταθεροποιείται το β΄ τρίμηνο του έτους, ύστερα από βαθιά και παρατεταμένη ύφεση. Οι εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που εφαρμόστηκαν το 2012 αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς, καθώς τα στοιχεία για τις καθαρές προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα είναι ενθαρρυντικά.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι οι τιμές άργησαν να ανταποκριθούν στην υποχώρηση του κόστους εργασίας. Ωστόσο, η διαδικασία μείωσης των τιμών έχει ενισχυθεί το 2013, γεγονός που θα στηρίξει τη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Μετά τις εντατικότατες προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής το διάστημα 2010 - 2013, εκτιμάται ότι επιτεύχθηκε αξιόλογο πρωτογενές πλεόνασμα (με βάση τη μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής). Το αποτέλεσμα του 2013 είναι καλύτερο σε σχέση με τον στόχο του προγράμματος για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό σε όρους πρωτογενούς αποτελέσματος, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών (underspending). Για το προσεχές διάστημα, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής προβλέπει άνοδο του λόγου του πρωτογενούς πλεονάσματος προς το ΑΕΠ, με στόχο 1,5% το 2014, 3,0% το 2015 και 4,5% το 2016.

Παρά την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, υπογραμμίζει η ΕΚΤ, θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν πιο δυναμικά οι εναπομένουσες χρόνιες διαρθρωτικές δυσκαμψίες, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Όσον αφορά το μέλλον, το κρίσιμο ζητούμενο είναι η πολιτική δέσμευση για την απαραίτητη διεύρυνση και βάθυνση του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Συγκεκριμένα, πρέπει να ενταθούν οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας ενισχύθηκε από την ανακεφαλαιοποίηση το 2012-13. Ωστόσο, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου των τραπεζών επιδεινώθηκε περαιτέρω, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια υπερέβησαν το 30%.

 

Πηγή: www.kathimerini.gr


efm_728x90