08/04/2014
Εγκύκλιος Θεοχάρη: Μείωση ποσών κατάσχεσης

 

Τη μείωση των ποσών που κατάσχονται από τους μισθούς, τις συντάξεις, τα ενοίκια, τις καταθέσεις μπορούν να ζητήσουν από την εφορία οι οφειλέτες του Δημοσίου. Η μείωση μπορεί να φθάσει μέχρι και το 50% του αρχικώς κατασχεθέντος ποσού ή να έχει τη μορφή αποδέσμευσης του 70% των μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη από τρίτους.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη, η έκπτωση μπορεί να γίνει υπό προϋποθέσεις και κυρίως εφόσον διαπιστωθεί ότι η κατάσχεση εισοδήματος είναι σημαντική για τη διαβίωση του φορολογούμενου (π.χ. ενοίκιο) εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία. Για επιτηδευματίες και νομικά πρόσωπα να προκύπτει από επίσημα στοιχεία - έγγραφα ότι ο περιορισμός της κατάσχεσης αφορά στην καταβολή μισθοδοσίας σε υπαλλήλους επιχείρησης, στην καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων ή άλλων υποχρεώσεων που κρίνονται αναγκαίες για τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση λειτουργίας της. Επίσης, θα πρέπει να έχει γίνει ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο και να διαπιστωθεί ότι δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου οποιασδήποτε φορολογίας για τον οφειλέτη.

Το ποσοστό της έκπτωσης ορίζεται από τον προϊστάμενο της εφορίας και κλιμακώνεται ως εξής:

- έως 50% του ποσού της κατάσχεσης με εξαίρεση τις οφειλές ΦΠΑ που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί, καθώς και παρακρατούμενου Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), για τις οποίες ισχύει ποσοστό έως 30%.

- έως 70% επί των μελλοντικών απαιτήσεων με την προϋπόθεση να καλύπτονται τουλάχιστον τρεις δόσεις της ρύθμισης, εφόσον οι εναπομένουσες δόσεις αυτής είναι έως και δώδεκα, ή αλλιώς πέντε δόσεις, σε περίπτωση που οι εναπομένουσες δόσεις αυτής είναι περισσότερες από δώδεκα. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι οφειλέτες θα πρέπει να παράσχουν εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες για τη διασφάλιση των οφειλών τους ανάλογα με το ύψος των ποσών βασικής οφειλής.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90