08/04/2014
Συστάσεις ΕΚΤ σε Ελλάδα για τις διαρθρωτικές δυσκαμψίες

 

Συστάσεις για την αντιμετώπιση των χρόνιων διαρθρωτικών δυσκαμψιών, αλλά και των κινδύνων που ελλοχεύουν από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην ετήσια έκθεσή της για το 2013 που δόθηκε σήμερα Δευτέρα στη δημοσιότητα.
Στην έκθεση τονίζεται πως το 2013 η Ελλάδα σημείωσε περαιτέρω πρόοδο ως προς την αποκατάσταση της διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών της και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η οικονομία άρχισε να σταθεροποιείται το δεύτερο τρίμηνο του έτους, μετά από βαθιά και παρατεταμένη ύφεση.
Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που εφαρμόστηκαν το 2012 αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς, καθώς τα στοιχεία για τις καθαρές προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα είναι ενθαρρυντικά.
Ενώ οι τιμές άργησαν να ανταποκριθούν στην υποχώρηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, η διαδικασία μείωσης των τιμών έχει ενισχυθεί το 2013 και αναμένεται να στηρίξει επίσης και τη διαρκή βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
«Μετά από τις εντατικότατες προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής το διάστημα 2010- 2013, εκτιμάται ότι επιτεύχθηκε αξιόλογο πρωτογενές πλεόνασμα το 2013. Το αποτέλεσμα είναι καλύτερο σε σχέση με τον στόχο του προγράμματος για σοσκελισμένο προϋπολογισμό σε όρους πρωτογενούς αποτελέσματος, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών» σημειώνεται στην έκθεση.
Αναφορικά με τις οικονομικές προοπτικές τονίζεται πως το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής προβλέπει άνοδο του λόγου του πρωτογενούς πλεονάσματος προς το ΑΕΠ, με στόχο 1,5% το 2014, 3% το 2015 και 4,5% το 2016.
Οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν πως παρά την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν πιο δυναμικά οι εναπομένουσες χρόνιες διαρθρωτικές δυσκαμψίες, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη και ημιουργία θέσεων εργασίας.
Όσον αφορά στο μέλλον, υπογραμμίζεται πως το κρίσιμο ζητούμενο είναι η πολιτική δέσμευση για την απαραίτητη διεύρυνση και βάθυνση του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ αναφέρει πως πρέπει να ενταθούν οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις.
Για τον χρηματοπιστωτικό τομέα η ΕΚΤ σημειώνει πως ενισχύθηκε από την ανακεφαλαιοποίηση το 2012-13, ωστόσο η ποιότητα του χαρτοφυλακίου των τραπεζών επιδεινώθηκε περαιτέρω, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια υπερέβησαν το 30%.
Αναφορικά με την ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, η ΕΚΤ αναφέρει πως υπήρξαν δύο σαφείς και σημαντικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όπου δεν ζητήθηκε η γνώμη της ΕΚΤ από την Ελλάδα. Αυτές αφορούσαν σε τροποποιήσεις νομοθετικών διατάξεων με στόχο να ενισχυθεί η διοικητική δομή και η ανεξαρτησία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς και νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων.
Συγκεκριμένα, αν και το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών ζήτησε τη γνώμη της ΕΚΤ επί των αντίστοιχων σχεδίων νόμου, και τα δύο ψηφίστηκαν πολύ σύντομα και πάντως πριν εκδοθεί η γνώμη της ΕΚΤ επ' αυτών. Όπως σημειώνεται στην έκθεση, «αμφότερες αποτελούν σημαντικές περιπτώσεις, καθώς έχουν γενικότερη σημασία για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών λόγω της σπουδαιότητάς τους για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος».

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90