07/04/2014
Νέο πλαίσιο για ΦΠΑ: Ρύθμιση-ανάσα με αυτόματους συμψηφισμούς

 

Αφορά όσες επιχειρήσεις χρωστούν τον φόρο στο Δημόσιο και έχουν κόψει τιμολόγια σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν έχουν εξοφληθεί

 

Βαθιά ανάσα ρευστότητας σε χιλιάδες επιχειρήσεις φέρνει το νέο πλαίσιο αυτόματου συμψηφισμού ΦΠΑ που οφείλουν επιχειρήσεις στο Δημόσιο με τον ΦΠΑ που δικαιούνται να εισπράξουν από φορείς της γενικής κυβέρνησης, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των ημερών.

Με τα έως σήμερα δεδομένα, για παροχή υπηρεσιών από μια επιχείρηση σε ένα νοσοκομείο για παράδειγμα, ο ιδιώτης εκδίδει τιμολόγιο το οποίο περιμένει μήνες να πληρωθεί αλλά τον επόμενο μήνα θα πρέπει να αποδώσει τον ΦΠΑ που αναλογεί στο συγκεκριμένο τιμολόγιο, στο υπουργείο Οικονομικών. Στο μεταξύ, δεν έχει εισπράξει από το νοσοκομείο ούτε ένα ευρώ. Το οξύμωρο αυτό έρχεται να διορθώσει τώρα η κυβέρνηση, βάζοντας το Δημόσιο να τα βρει με τον άλλον του εαυτό.

Το νέο πλαίσιο που αποκαλύπτουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ» προβλέπει ότι όποιος φορέας της γενικής κυβέρνησης, από νοσοκομεία και δήμους έως ασφαλιστικά ταμεία και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, έχει οφειλές επί εμπορικών συναλλαγών θα πρέπει να περνά σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ όλα τα τιμολόγια με τον αναλογούντα ΦΠΑ για κάθε τους προμηθευτή.

Το ηλεκτρονικό σύστημα θα «παντρεύει» τα στοιχεία οφειλών ΦΠΑ από τους φορείς γενικής κυβέρνησης προς τους προμηθευτές τους με τις οφειλές ΦΠΑ των ιδιωτών προς το Δημόσιο.

Οι συμψηφισμοί θα γίνονται αυτόματα και έτσι οι ιδιώτες θα χρωστούν στο Δημόσιο μόνο τον ΦΠΑ που απομένει μετά τον συμψηφισμό.

Ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση για υπηρεσίες που έχει παράσχει σε έναν δήμο πρέπει να πληρωθεί 10.000 ευρώ συν ΦΠΑ 23%, άρα 12.300 ευρώ. Η επιχείρηση από την πλευρά της πρέπει να αποδώσει στο Δημόσιο ΦΠΑ 5.000 ευρώ.

Ο δήμος θα πρέπει να περάσει στο ηλεκτρονικό σύστημα, τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την υποβολή της περιοδικής δήλωσης από την επιχείρηση, ότι της οφείλει ΦΠΑ 2.300 ευρώ.

Το σύστημα θα προχωρά σε αυτόματο συμψηφισμό απαίτησης και οφειλής και εν τέλει η επιχείρηση θα χρωστά 2.700 ευρώ.

Η πληρωμή του τιμολογίου από τον Δήμο μπορεί να παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα, τουλάχιστον όμως η επιχείρηση θα έχει πάρει μια βαθιά ανάσα ρευστότητας απαλλασσόμενη τουλάχιστον από τον ΦΠΑ για μια αμοιβή την οποία ενδεχομένως δεν έχει ακόμα λάβει.

Το οικονομικό επιτελείο βάζει τις τελευταίες πινελιές στο σχέδιο αυτόματων συμψηφισμών ΦΠΑ προκειμένου να ανακοινωθεί εντός των ημερών και να κατατεθεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση. Στις βασικές του γραμμές το σχέδιο προβλέπει:

1. Ο ΦΠΑ που αναλογεί σε βέβαιη και προσδιορισμένη από αντίστοιχο φορολογικό στοιχείο απαίτηση επί εμπορικών συναλλαγών κατά του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης συμψηφίζεται με τον ΦΠΑ που αναλογεί στο ίδιο φορολογικό στοιχείο με βάση την υποβαλλόμενη από τον υπόχρεο αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

2. Ο συμψηφισμός γίνεται αυτόματα και υποχρεωτικά με την καταχώριση του σχετικού παραστατικού στοιχείου από τον φορέα της γενικής κυβέρνησης, σε ηλεκτρονική εφαρμογή, το οποίο διασταυρώνεται με τα καταχωρισμένα από τον εκδότη του φορολογικού στοιχείου δεδομένα στην ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή.

3. Οι φορείς της γενικής κυβέρνησης έχουν υποχρέωση να καταχωρίζουν τα συγκεκριμένα τιμολόγια των προμηθευτών τους προς πληρωμή, σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την προθεσμία του υπόχρεου να υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ (κάθε μήνα για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία και ανά τρίμηνο με απλογραφικά).

4.  Μόλις ο υπόχρεος υποβάλει την περιοδική του δήλωση εμφανίζονται τα ήδη συμψηφισθέντα τιμολόγια. Ο ΦΠΑ που χρωστά στον ιδιώτη ο δήμος για παράδειγμα έχει «ισοφαρίσει» με τον αντίστοιχο ΦΠΑ που χρωστά ο ιδιώτης στο Δημόσιο.

5. Οι φορείς της γενικής κυβέρνησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, αποδίδουν τον ΦΠΑ στο υπουργείο Οικονομικών. Δεν πληρώνουν απευθείας. Τα ποσά αφαιρούνται από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών τους που είχαν ήδη εγκριθεί για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δαπάνη. Αν δεν προχωρήσουν στην απόδοση των συγκεκριμένων ποσών με την παραπάνω διαδικασία θα ενεργοποιούνται αυτόματες και ισόποσες περικοπές δαπανών, είτε από τον προϋπολογισμό τους είτε από τις επιχορηγήσεις που λαμβάνουν.

6. Οταν έρθει η ώρα ο φορέας της γενικής κυβέρνησης να πληρώσει το τιμολόγιο στον προμηθευτή του, σαφές είναι ότι θα καταβάλλει μόνο το καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου και όχι και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα είναι σαν να έχει ήδη πληρωθεί.

7. Αν η δαπάνη κριθεί μη νόμιμη ή μη κανονική, ο φορέας θα τρέχει να βρει άκρη με τον ιδιώτη. Το σχέδιο προβλέπει ότι «σε περίπτωση που η δαπάνη κριθεί μη νόμιμη ή/και μη κανονική, ο φορέας δεν διατηρεί απαίτηση έναντι του Δημοσίου για επιστροφή ΦΠΑ και αναζητά το ποσό του ΦΠΑ που κατέβαλε από τον ιδιώτη.

Οι τόκοι των ανέργων
Νομοθετική διάταξη με την οποία θα διασφαλίζεται ότι δεν θα επιβαρυνθούν με φόρο όσοι άνεργοι δηλώσουν έστω και λίγα ευρώ καταθέσεων στις φορολογικές τους δηλώσεις ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών. Η παγίδα έξτρα φόρου για ανέργους μπορεί να ενεργοποιηθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι η ύπαρξη τόκων ενεργοποιεί τη φορολόγηση της ελάχιστης τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης των 3.000 ευρώ με την κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από κεφάλαιο (πρώτος συντελεστής 10%), χωρίς αφορολόγητο.

 

Πηγή: tanea.gr


efm_728x90