04/04/2014
Αύξηση των πραγματικών επιτοκίων μεσοπρόθεσμα προβλέπει το ΔΝΤ

 

Την εκτίμηση ότι μεσοπρόθεσμα τα πραγματικά επιτόκια αναμένεται να αυξηθούν διεθνώς παράλληλα με την εξομάλυνση των παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών διατυπώνουν οι αναλυτές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Προδημοσιεύοντας σήμερα Πέμπτη κεφάλαια της έκθεσης του ΔΝΤ για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές (World Economic Outlook) ανώτατα στελέχη της διεύθυνσης ανάλυσης του Ταμείου τόνισαν πως παρά την αναμενόμενη αύξηση των πραγματικών επιτοκίων δεν θα πρέπει να αναμένεται επιστροφή σε υψηλά πραγματικά επιτόκια.
«Η αύξηση από τα σημερινά επίπεδα αναμένεται να είναι μέτρια , διότι οι παράγοντες που συνέβαλαν στη χαμηλά πραγματικά επιτόκια κατά το πρόσφατο παρελθόν είναι απίθανο να αντιστραφούν σημαντικά», τόνισε ο Τομας Χέμπλινγκ επικεφαλής στο τμήμα ανάλυσης του ΔΝΤ.
Όπως επισημάνθηκε, το ΔΝΤ θεωρεί πως η αυξημένη ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία είναι απίθανο να αντιστραφεί , εκτός αν υπάρξει μια απρόσμενα μεγάλη μεταβολή των πολιτικών συνθηκών. Θεωρεί δε πως η μείωση των ρυθμών επενδύσεων στις προηγμένες οικονομίες είναι πιθανό να συνεχιστεί.
Ο οικονομολόγος του ΔΝΤ Ανδρέα Πεσκατότι τόνισε πως τα χαμηλά πραγματικά επιτόκια θα βοηθήσουν τους δανειολήπτες να μειώσουν τα επίπεδα χρέους τους, ενώ θα βοηθήσουν τη δημοσιονομική προσαρμογή και τις δημόσιες επενδύσεις. Ωστόσο, θα δημιουργήσουν διαφορετικούς κινδύνους και κυρίως ρίσκα που συνδέονται με την πολύ χαμηλή ανάπτυξη στις προηγμένες οικονομίες.
Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάσθηκαν από τους αναλυτές του ΔΝΤ οι αναδυόμενες οικονομίες επηρεάζονται σημαντικά από το εξωτερικό περιβάλλον και κυρίως από τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.
Όπως τονίσθηκε, μια αύξηση κατά 1% στο ΑΕΠ των ΗΠΑ προκαλεί αύξηση 0,3% στο ΑΕΠ των αναδυόμενων αγορών. Ομοίως, μια αύξηση κατά 1% στο ΑΕΠ της Κίνας προκαλεί αύξηση 0,1% στο ΑΕΠ των αναδυόμενων αγορών. Έτσι, αν και το ΑΕΠ των αναδυόμενων αγορών αναμένεται να ευνοηθεί από την σταδιακή ανάκαμψη των προηγμένων οικονομιών, ωστόσο θα επηρεασθεί αρνητικά από την αναμενόμενη επιβράδυνση της Κίνας.

 

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90