01/04/2014
Συνεχίζεται η εκχώρηση ανείσπρακτων ενοικίων στο δημόσιο

 

Με νομοθετική ρύθμιση ξεπεράσθηκε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε σχετικά με το θέμα της εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο. Διάταξη που περιλήφθηκε στο πολυνομοσχέδιο αναφέρει ότι ανείσπρακτοι τόκοι και ανείσπρακτα ενοίκια στη διάρκεια του 2013 μπορούν να εκχωρηθούν στο Δημόσιο και να μην φορολογηθούν ως εισόδημα. Να σημειωθεί πως εγκύκλιος που εξέδωσε προ ημερών ο γ.γ. εσόδων Χάρης Θεοχάρης ανέφερε πως η διαδικασία εκχώρησης έχει καταργηθεί από την 1-1-2014. Πλέον με τη χθεσινή ρύθμιση η εγκύκλιος του κ. Θεοχάρη έπαυσε να ισχύει.
Σύμφωνα με τη διάταξη (παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994) τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων και από τόκους δανείων τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, επιτρέπεται να μη συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό εισόδημα του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η εκχώρηση γίνεται με απλή έγγραφη δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για τη φορολογία του προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται σε φόρο.

 

 

Πηγή: www.express.gr


efm_728x90