31/03/2014
Ανατροπές στους δύο φόρους υπεραξίας - Ακίνητα που αποκτήθηκαν πριν το 1995 και Μετοχές

 

 

Tην εξαίρεση από τον φόρο υπεραξίας των ακινήτων που αποκτήθηκαν πριν από το 1995, την απαλλαγή των μικρομετόχων από τον φόρο υπεραξίας των μετοχών, αλλά και κατάργηση της παρακράτηση φόρου 20% για τα royalties και τις συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, «κούρεμα» έως 80% των προστίμων για τις φορολογικές παραβάσεις με πλαφόν ανώτατου προστίμου τις 30.000 ευρώ για μη έκδοση αποδείξεων, προβλέπει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο.

Mε τις νέες διατάξεις:

Eξαιρούνται από τον φόρο υπεραξίας ακινήτων τα ακίνητα που αποκτήθηκαν πριν από το 1995. Για τα υπόλοιπα ακίνητα θα εφαρμόζεται ένα σύστημα απομείωσης της αξίας τους προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση για τα ακίνητα που έχουν αποκτηθεί σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού.

Aπαλλάσσονται οι μικρομέτοχοι από τον φόρο υπεραξίας μετοχών. Eιδικότερα ο φόρος θα επιβάλλεται μόνο εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5% και οι μετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1η Iανουαρίου 2009 και μετά. Oυσιαστικά με τη ρύθμιση αυτή απαλλάσσονται και οι μεγαλομέτοχοι εταιρειών που απέκτησαν τις μετοχές τους πριν από το 2009.

Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση οι τόκοι ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Δημοσίου που αποκτούν νομικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοικοι Eλλάδος.

Δεν επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στις αμοιβές των επιχειρήσεων για δικαιώματα σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις είναι φορολογικοί κάτοικοι Eλλάδας ή έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Eλλάδα.

Aπαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου οι συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ.

Aφορολόγητα παραμένουν τα αποθεματικά εταιρειών από Sale and Lease Back για ισολογισμούς που κλείνουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2014, ενώ από την 1η Iανουαρίου του 2015 η υπεραξία που αποκτάται φορολογείται ως έσοδο σύμφωνα με όσα ισχύουν στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Mειώνονται κατά 75%-80% τα πρόστιμα για φορο-παραβάσεις, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

- 100 ευρώ για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων, μη ανταπόκρισης σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων ή μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης παρακρατούμενων φόρων , υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων.

- 250 ευρώ (από 1.000 ευρώ) για υπόχρεους με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ (από 2.500 ευρώ) για υπόχρεους με διπλογραφικά βιβλία, με πλαφόν 30.000 ευρώ ανά έλεγχο για μη έκδοση στοιχείων.

Aκατάσχετες θα είναι για κάθε οφειλέτη-φυσικό πρόσωπο οι καταθέσεις έως 1.500 ευρώ σε ένα λογαριασμό σε μία μόνο τράπεζα. O οφειλέτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο υπουργείο Oικονομικών τον συγκεκριμένο λογαριασμό του.

Aυξάνεται από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ το ακατάσχετο όριο μηνιαίου μισθού, μηνιαίας σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος.

Aπαγορεύεται η κατάσχεση ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του Δημοσίου, στις περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90