31/03/2014
Καταργείται η δυνατότητα αυτασφάλισης ανέργων με τη συμμετοχή του εργοδότη

 

Με διάταξη που προστέθηκε στο πολυνομοσχέδιο καταργείται μια από τις λίγες θετικές παρεμβάσεις του μνημονιακού νόμου του 2010.

Αναλυτικά, καταργείται η διάταξη που προέβλεπε ότι εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών των οποίων η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, εφόσον παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωμα της αυτασφάλισης, η οποία ασκείται εντός διμήνου από την καταγγελία, στην οποία υποχρεούται ο εργοδότης που τους απέλυσε να συμμετέχει με:

α) Το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους ηλικίας 55 ετών έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) χρόνια.

β) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους 60 ετών συμπλη­ρωμένων έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) χρόνια. 

Επίσης, καταργείται και η υποχρέωση του ΟΑΕΔ να καταρτίζει και να υλοποιεί ειδικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, με χρηματοδότηση από τον ΛΑΕΚ.

 

Πηγή: capital.gr


efm_728x90