03/11/2017
Παραμετρικές αλλαγές στην οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων

 

Με την τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή για τη ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών προβλέφθηκε αφενός η παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου 2017 της ένταξης των φορολογουμένων, αφετέρου ορισμένες αλλαγές, που έχουν να κάνουν κυρίως με τη σύμπτυξη προθεσμιών.

Βάσει της τροπολογίας φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση μπορούν μέχρι και τις 15.11.2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή.

Ακόμη, στην περίπτωση που η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών κοινοποιείται μετά την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή και έως το πέρας της προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις για φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή. Οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών στον φορολογούμενο.

Σύμφωνα με την τροπολογία, οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν δηλώσεις από την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν κατ' εξαίρεση δικαίωμα να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους σχετικά με τον προσωρινό προσδιορισμό φόρου εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης.

 

Πηγή: cnn.gr


efm_728x90