28/03/2014
Με μικρότερο μισθό οι προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων

 

Κατατέθηκε προς ψήφιση η διάταξη που επιφέρει μείωση αποδοχών σε μακροχρόνια ανέργους οι οποίοι θα καταφέρουν να βρουν δουλειά. Οι τριετίες, αντί να προσαυξάνουν τον μισθό κατά 30% όπως συμβαίνει για όλους τους εργαζόμενους θα τον αυξάνουν κατά 15% σε περίπτωση πρόσληψης ανθρώπου που θα έχει συμπληρώσει 12 μήνες ως άνεργος.

Η διάταξη αναφέρει τα εξής:

  1. Προστίθεται στοιχείο iii) στην περίπτωση γ) της παραγράφου 3 της Υποπαραγράφου ΙΑ 11 του ν. 4093/2012 (Α 222) ως εξής:

«iii) Για τους εγγεγραμμένους ανέργους στα οικεία μητρώα ανέργων, άνω των 25 ετών με διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών ( μακροχρόνια ανεργία ) που προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι, ο κατώτατος μισθός της περίπτωσης α) της παρούσης παραγράφου προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία και συνολικά με 15% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.»

  1. Από τη δημοσίευση της παρούσης και για τη στήριξη των μακροχρονίων ανέργων, ο ΟΑΕΔ καταρτίζει και εκπονεί προγράμματα κοινωφελούς εργασίας της περίπτωσης  1 της υποπαραγράφου  ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) για τα έτη 2014 - 2015 και για ανέργους με διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών.
Πηγή: naftemporiki.gr


efm_728x90