28/03/2014
Οι 9 αλλαγές σε εισφορές, αμοιβές και συντάξεις - Από 1η Ιουλίου

 

Από την 1η Ιουλίου (και όχι από την 1/1/2015) μπαίνει «μαχαίρι» στις επικουρικές συντάξεις. Οσοι ασφαλίζονται, για πρώτη φορά, από 1/1/2014 θα δικαιούνται συντάξεις με βάση τις εισφορές τους σε ατομικές μερίδες, ενώ το ίδιο σύστημα θα ισχύει και για ασφαλισμένους μέχρι 31/12/2013, αλλά για τον χρόνο ασφάλισης από 1/7/2014 και μετά. Μείωση των εφάπαξ και των επικουρικών συντάξεων για τους ήδη συνταξιούχους προβλέπεται, επίσης από την 1η Ιουλίου, «εφόσον υπάρχει έλλειμμα». Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει, επιπλέον:

Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες από την 1η Ιουλίου και την καταβολή, για τελευταία φορά, από τον ΟΑΕΔ του... μισού οικογενειακού επιδόματος.

Τη μηνιαία καταβολή εισφορών στον ΟΑΕΕ και την υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισμό των «νέων» ασφαλισμένων που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ για λιγότερες από 25 ημέρες τον μήνα και των ορκωτών λογιστών (αποσύρθηκε η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ όσων δραστηριοποιηθούν σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων).

Τον υποχρεωτικό συμψηφισμό επιχορηγήσεων και ενισχύσεων με τις οφειλές στα Ταμεία.

Την απ' ευθείας είσπραξη, από την 1η Ιουλίου, μέσω του υπουργείου Οικονομικών, σειράς κοινωνικών πόρων (ποσοστά από χρηματικές ποινές υπέρ του ΟΑΕΕ που επιβάλλουν τα δικαστήρια, πάγια τέλη χαρτοσήμου, υπέρ ΟΓΑ, του ΦΠΑ υπέρ του ΑΚΑΓΕ, εισφορές για τα ταμεία αστυνομικών κ.α.) και την κατάργηση, από την 1/1/2015, σε βάρος των εσόδων των Ταμείων άλλων 24 (υπέρ ταμείων πρόνοιας και επικουρικών των εργαζομένων στα επιμελητήρια, των κληρικών, των δημοτικών υπαλλήλων, των δημοσίων υπαλλήλων, στα τσιμέντα κ.α.). Ευκολότερη, για τις επιχειρήσεις, «ενοικίαση» εργαζομένων με τα νομοθετημένα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων.

«Κούρεμα» κατά 50% των προσαυξήσεων των τριετιών ως κίνητρο για πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 25 ετών.

Την υποβολή στην «Εργάνη», εντός του Ιανουαρίου, στοιχείων των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90