28/03/2014
Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών

 

Επιταχύνονται, όπως όλα δείχνουν, οι ρυθμοί ιδιωτικοποίησης των ελληνικών τραπεζών, μετά και τη μεγάλη επιτυχία της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha BanK, που υπερκάλυψαν τις εκδόσεις τους ύψους 1,75 δισ. ευρώ και 1,2 δισ. ευρώ αντιστοίχως. Οπως προέκυψε από τα βιβλία προσφορών, η Alpha Bank κατάφερε να συγκεντρώσει προσφορές άνω των 2,4 δισ. ευρώ, ενώ οι προσφορές για την Τράπεζα Πειραιώς ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, το πολυνομοσχέδιο που αφορά τα προαπαιτούμενα σε σχέση με την τρόικα και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις τραπεζικές ρυθμίσεις, αναμένεται να διαμορφώσει τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν την ταχύτερη επιστροφή στον ιδιωτικό τομέα του ελληνικού πιστωτικού συστήματος, με ιδιαίτερα θετικές συνέπειες για την οικονομία. Ετσι οι τράπεζες πλήρως ανακεφαλαιοποιημένες και ιδιωτικές ετοιμάζονται να συνεισφέρουν σημαντικά στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή, ενώ στόχος είναι να ψηφιστεί έως την Κυριακή.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ << Ιστορικής σημασίας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας την ολοκλήρωση των διαδικασιών του βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό για τις αυξήσεις της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς. Ο κ. Σάλλας με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών του βιβλίου προσφορών με ευρεία συμμετοχή των ξένων επενδυτών και καθώς συγκεντρώθηκαν συνολικά για τις δύο τράπεζες κεφάλαια περίπου 5,5 δισ. ευρώ, δήλωσε: «Ευχαριστούμε τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τη μεγάλη της ανταπόκριση και την εμπιστοσύνη που δείχνει στις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς, του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας. Συγχαίρουμε την Alpha Bank για την επίσης μεγάλη επιτυχία στη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Θεωρούμε ότι και οι δύο αυξήσεις είναι ιστορικής σημασίας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα συμβάλουν σημαντικά στην προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας μας».

ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ <<Το νομοσχέδιο αναμένεται να επιταχύνει την επαναφορά των ελληνικών τραπεζών στον ιδιωτικό τομέα. Οι τραπεζικές ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνονται σε αυτό, θα αφορούν δύο άξονες: Ο πρώτος σχετίζεται με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank και ο δεύτερος σχετίζεται με την πρόβλεψη για δημόσιες προτάσεις στα warrants.

To νομοσχέδιο θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την αποτίμηση της Eurobank προβλέποντας πως το ΤΧΣ θα πρέπει να ορίσει δύο ανεξάρτητους εκτιμητές για τον σκοπό αυτόν, που θα καθορίσουν την εύλογη αποτίμηση της τράπεζας. Αλλωστε χαρακτηριστικές ήταν και οι αιτιάσεις που διατύπωσε πρόσφατα μέσω επιστολής του ο Χοακίν Αλμούνια, αντιπρόεδρος της Κομισιόν, γι' αυτό το θέμα. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δεν εμφανίζεται αντίθετος στη συμμετοχή του ΤΧΣ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank. Ξεκαθαρίζει όμως, πως οι τράπεζες θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση των κεφαλαίων τους και να αντλήσουν τα κεφάλαια από την αγορά. Η κρατική βοήθεια, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), πρέπει να είναι η μικρότερη δυνατή και θα πραγματοποιηθεί μόνον στον βαθμό που οι προσφορές από τον ιδιωτικό τομέα δεν ανταποκρίνονται στην εύλογη αξία της τράπεζας.

Το νομοσχέδιο όμως θα καθορίζει στο δεύτερο άξονά του και τον τρόπο ταχύτερης επιστροφής των τραπεζών στον ιδιωτικό τομέα μέσω της δυνατότητας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να προβεί σε δημόσιες προτάσεις όσον αφορά τα warrants που έχει εκδώσει για τις τρεις συστημικές τράπεζες.

Το Ταμείο ως εκδότης των συγκεκριμένων τίτλων θα μπορεί να υποβάλει, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία, δημόσιες προτάσεις για επαναγορά των τίτλων αυτών με ανταλλαγή μετοχών ισόποσης αξίας. Οι δημόσιες προτάσεις δεν θα έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Θα απελευθερώσουν όμως δεσμευμένες μετοχές των τριών τραπεζών, τις οποίες το Ταμείο θα μπορεί να διαθέσει όποτε κρίνει πως το τίμημα θα είναι ικανοποιητικό.

Eurobank
To νομοσχέδιο θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την αποτίμηση της Eurobank προβλέποντας πως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα πρέπει να ορίσει δύο ανεξάρτητους εκτιμητές για τον σκοπό αυτόν.

Κεφάλαια από την αγορά
Ο Ευρωπαίος επίτροπος Χοακίν Αλμούνια δεν εμφανίζεται αντίθετος στη συμμετοχή του ΤΧΣ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank. Ξεκαθαρίζει όμως, πως οι τράπεζες θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση των κεφαλαίων τους και να αντλήσουν τα κεφάλαια από την αγορά.

Προσφορές 5,5 δισ. για Πειραιώς και Alpha

Στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς τοποθετήθηκαν 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές στην τιμή του 1,70 ανά μετοχή, με συνολικό ύψος αντλούμενων κεφαλαίων 1,75 δισ. ευρώ. Η τιμή 1,70 ευρώ αντιστοιχεί σε 114% ως προς τα ενσώματα ίδια κεφάλαια της τράπεζας ανά μετοχή κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2013 pro-forma για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετόχων, που είναι προγραμματισμένες για αύριο 28η Μαρτίου, συγκαλούνται για την έγκριση της αύξησης.

Μετά τη λήψη της απόφασης θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές έως 102.941.176 νέες κοινές μετοχές (10% των νέων μετοχών της αύξησης ), στην ίδια τιμή με την τιμή διάθεσης μετοχών στους ξένους επενδυτές. Ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθεί τελικά στους επενδυτές του διεθνούς βιβλίου προσφορών θα μειωθεί ανάλογα.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Η διοίκηση της Alpha αποδέχθηκε προσφορές για κεφάλαια 1,2 δισ. έναντι τιμής 0,65 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης η διοίκησή της θα εισηγηθεί στην έκτακτη γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί επίσης αύριο 28 Μαρτίου, να εκδοθούν 1.846.153.846 μετοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. Η ανακοίνωση της Alpha αναφέρει ότι η γενική συνέλευση θα εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. της τράπεζας να ολοκληρώσει την αύξηση κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση. Η τράπεζα δεν αναμένεται να προχωρήσει σε δημόσια εγγραφή για εγχώριους επενδυτές. Στόχος της τράπεζας είναι η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί ως τις 4 Απριλίου.

Η επενδυτική εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα της χώρας απεικονίστηκε χθες και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο τζίρος εκτινάχτηκε στα 206,11 εκατ., εκ των οποίων τα 145,5 εκατ. αφορούσαν συναλλαγές στις τράπεζες και τα warrants τους. Ο Γ.Δ. έκλεισε στις 1.331,96 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,21%. Χαρακτηριστική ήταν χθες και η δήλωση του Γ. Στουρνάρα, σε ραδιοφωνικό σταθμό. «Μέσα σε λίγες μόνον ώρες δύο συστημικές ελληνικές τράπεζες δέχθηκαν προσφορές άνω των 5 δισ. για να αυξήσουν το κεφάλαιό τους. Αρα, πηγαίνουμε πολύ καλά».

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90