21/03/2014
ΙΚΑ: Ρύθμιση οφειλών για επιχειρήσεις πριν από την πτώχευση - Έως 180 δόσεις

 

Σε ειδική ρύθμιση οφειλών (έως και 180 δόσεις) προχωρεί, με απόφαση που εξέδωσε το ΙΚΑ, για επιχειρήσεις που βρίσκονται ένα στάδιο πριν από την πτώχευση και εντάσσονται, με δικαστική απόφαση, σε συμφωνία εξυγίανσης. Η απόφαση που «σπάει» την τρέχουσα (περιορισμένη σε δόσεις) γενική ρύθμιση των οφειλών, αφορά όσες επιχειρήσεις είναι σε «προπτωχευτική» διαδικασία και υπάγονται σε καθεστώς εξυγίανσης με στόχο τη διατήρηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Η απόφαση του ΙΚΑ αφορά «επιχειρήσεις και εργοδότες, σύμφωνα με τα άρθρα 99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και περιπτώσεις άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης κατά το άρθρο 106β». Οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας θα μπορούν να επιλέξουν:

Είτε την εφάπαξ εξόφληση των οφειλών από εισφορές με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών.

Είτε την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης σε 72 έως 180 δόσεις ως εξής: Μέχρι 72 μηνιαίες δόσεις με των πρόσθετων τελών κατά 60%, μέχρι 84 δόσεις με έκπτωση 50%, μέχρι 96 δόσεις με έκπτωση 40%, μέχρι 120 δόσεις με έκπτωση 30%, μέχρι 144 δόσεις με έκπτωση 20%, μέχρι 160 δόσεις με έκπτωση 10% και έως 180 δόσεις χωρίς έκπτωση στα πρόσθετα τέλη.

Για περισσότερες δόσεις (χωρίς έκπτωση) το ΙΚΑ ανοίγει «παράθυρο» καθώς, όπως προβλέπεται, «θα μπορεί να αποφασίζει το Δ.Σ. του ΙΚΑ», κατά περίπτωση. Στην ευνοϊκή ρύθμιση δεν θα εντάσσονται μόνο υφιστάμενες οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης που δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία εξυγίανσης, (καταβάλλονται εφάπαξ ή εντάσσονται σε καθεστώς ρύθμισης σύμφωνα με τα γενικά ισχύοντα).

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ
Για όσο διάστημα εξυπηρετούνται οι όροι της ρύθμισης (καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων) αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης και χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη παύει να ισχύει και η ειδική ρύθμιση.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90