17/03/2014
Στα 941,47 ευρώ το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος το Μάρτιο

 

Στα 941,47 ευρώ διαμορφώθηκε το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος το Μάρτιο 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» που δόθηκαν σήμερα Δευτέρα στη δημοσιότητα.

Παρουσιάζοντας τα σχετικά στοιχεία ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης τόνισε πως το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος ανέρχεται στα 941,47 ευρώ, ο συνολικός αριθμός των επιδοματούχων ανέρχεται σε 162.107, ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων ανέρχεται σε 170.726, η  συνολική μηνιαία δαπάνη για επιδόματα το Μάρτιο διαμορφώθηκε σε 54 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθε σε 164.8 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, ανέφερε πως ο αριθμός των συνταξιούχων ανήλθε σε 2.654.214, ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανήλθε σε 4.453.083, η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το Μάρτιο ανήλθε σε 2,3 δισ. ευρώ, ενώ η δαπάνη για συντάξεις στο πρώτο τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκε σε 6,8 δισ. ευρώ.

Από την επεξεργασία των στοιχείων των συντάξεων του Μαρτίου του 2014  προέκυψε ότι ο  αριθμός των συνταξιούχων της χώρας ανέρχεται σε 2.654.214  και το μέσο εισόδημα των συνταξιούχων γήρατος σε 941,47? (προ φόρου και κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης).Οι γυναίκες συνταξιούχοι είναι 1.385.826 ενώ οι άνδρες 1.259.181 (9.207 συνταξιούχοι δεν είχαν ένδειξη φύλου). Προκύπτει ότι ένας μεγάλος αριθμός συνταξιούχων γήρατος λαμβάνουν εισόδημα που κυμαίνεται στο εύρος 500-1000 ευρώ. Ο ίδιος περίπου αριθμός βρίσκεται στο εύρος 1.000-2.000 ευρώ.

Από την κατανομή του πλήθους των συντάξεων ανά συνταξιούχο παρατηρείται πως 1.338.142 συνταξιούχοι λαμβάνουν 1 μόνο σύνταξη, 926.190 λαμβάνουν 2 συντάξεις και 317.558 συνταξιούχοι λαμβάνουν 3 συντάξεις. Πολύ περιορισμένος αριθμός λαμβάνει πάνω από 7 συντάξεις.

Από τα στοιχεία προκύπτει πως το 24% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 32% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 39% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 56-65 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.

Συνταξιούχοι  ηλικίας μικρότερης των 25 ετών λαμβάνουν συντάξεις λόγω θανάτου ή αναπηρίας. Η πλειοψηφία των συνταξιούχων λόγω γήρατος (σε ποσοστό 19% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 66-70 ετών με μέση σύνταξη που αγγίζει το ποσό των 1.017,75 ευρώ.

Το Μάρτιο του 2014 πληρώθηκαν συνολικά 4.453.083 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.885.680 ήταν κύριες και 1.567.403 επικουρικές. Το συνολικό ποσό που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.302.794.749,75 ευρώ.

Όπως προκύπτει από το πεδίο του ταχυδρομικού κώδικα των δικαιούχων στα αρχεία των συντάξεων, ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.712.172) και την Κεντρική Μακεδονία (729.922). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 308.699 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 260.905.

Σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, στην Περιφέρεια Ηπείρου παρατηρείται η μεγαλύτερη τιμή (17,6%) του λόγου ποσού σύνταξης προς ΑΕΠ και ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τιμή 17,2%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τιμή 7,8%.

Από την επεξεργασία των στοιχείων των προνοιακών επιδομάτων για το μήνα Μάρτιο του 2014, παρατηρείται πως ο αριθμός των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων στη χώρα μας ανέρχεται σε 162.107 συνολικά και το ποσό που καταβάλλεται σε 54.536.445 ευρώ. Από το σύνολο των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων το 29,7% αφορά σε δικαιούχους οι οποίοι παράλληλα λαμβάνουν και συντάξεις.

Τα στοιχεία των συνταξιούχων που λαμβάνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξή τους και  προνοιακά επιδόματα καταδεικνύουν πως η πλειοψηφία των δικαιούχων είναι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας. Ακολουθούν οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος και στη συνέχεια οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου.

Από τα δεδομένα του εισοδήματος των συνταξιούχων, προκύπτει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των συνταξιούχων λόγω γήρατος λαμβάνει επιδόματα που κυμαίνονται στο εύρος 300-400 ευρώ. Παρατηρείται πως το 30% περίπου των δικαιούχων που λαμβάνουν μόνο προνοιακά επιδόματα είναι  ηλικίας έως και 25 ετών και το 36% κυμαίνεται μεταξύ 26-50 ετών.

Αντίστοιχα, από την ανάλυση στοιχείων για τους συνταξιούχους/δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων παρατηρείται πως το 20% είναι ηλικίας μεταξύ 26-50 ετών, το 22% κυμαίνεται μεταξύ 66-75 ετών και το 23% μεταξύ 76-85 ετών.

Ο μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων εντοπίζεται στην Αττική (44.976 δικαιούχοι & 15.530 συνταξιούχοι) και την Κεντρική Μακεδονία (20.878 δικαιούχοι & 8.221 συνταξιούχοι).

 

Πηγή: www.news.gr


efm_728x90