16/09/2016
Κομισιόν: Προχωρά στη δημιουργία «μαύρης λίστας» με τους φορολογικούς παράδεισους

 

Στη δημοσίευση μίας προκαταρκτικής αξιολόγησης των φορολογικών συστημάτων όλων των χωρών του κόσμου προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάνοντας το πρώτο βήμα για την κατάρτιση της πρώτης «μαύρης λίστας» φορολογικών παραδείσων.

Ο εν λόγω «κοινός κατάλογος της ΕΕ μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας» αναμένεται να είναι έτοιμος έως το τέλος του 2017.

«Η ΕΕ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις διεθνείς δεσμεύσεις της όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση. Είναι, συνεπώς, εύλογο να αναμένουμε ακριβώς το ίδιο από τους διεθνείς εταίρους μας. Επιθυμούμε να διεξάγουμε αμερόληπτες και ανοιχτές συζητήσεις με τους εταίρους μας για φορολογικά θέματα, που μας αφορούν όλους στη διεθνή κοινότητα. Ο κατάλογος της ΕΕ θα αποτελέσει το εργαλείο μας για την αντιμετώπιση τρίτων χωρών, που αρνούνται να τηρήσουν τους κανόνες», δήλωσε σχετικά ο επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, Πιέρ Μοσκοβισί.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, εξετάστηκαν όλες οι τρίτες χώρες και οι περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας στον κόσμο, προκειμένου να προσδιοριστεί ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύουν για τη διευκόλυνση της φοροαποφυγής. Η εν λόγω προκαταρκτική αξιολόγηση βασίστηκε σε συγκεκριμένους δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δεδομένων, της οικονομικής δραστηριότητας, των θεσμικών και νομικών δομών και των βασικών προτύπων χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η προκαταρκτική αξιολόγηση υποβλήθηκε χθες στους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και εναπόκειται στους «28» να επιλέξουν ποιες χώρες θα πρέπει να ελεγχθούν διεξοδικότερα κατά τους προσεχείς μήνες, ώστε να εντοπιστούν με ακρίβεια αυτές που δεν τηρούν τους κανόνες όσον αφορά τη φορολογία.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90