27/08/2016
Νέα δημοπρασία εντόκων στις 31 Αυγούστου

 

Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας έξι μηνών, προχωράει την Τετάρτη, 31 Αυγούστου, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔHΧ), επιχειρώντας να αντλήσει το ποσό των  875 εκατ. ευρώ.

Η ημερομηνία διακανονισμού θα εί­ναι η Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με  ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας  εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 το μεσημέρι.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

 

Πηγή: naftemporiki.gr


efm_728x90