28/07/2016
Περικοπές στις δαπάνες των ΟΤΑ ζητά το υπουργείο Οικονομικών

 

Ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς ζητεί από τους δήμους και τις περιφέρειες το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο πλαίσιο των διαδικασιών κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού του 2017, στέλνοντας το μήνυμα ότι υπερβάσεις δαπανών θα καταλογίζονται εις βάρος των οργάνων που τις ενέκριναν.

Το υπουργείο Οικονομικών ζητεί περικοπές από δαπάνες για φως, νερό, τηλέφωνο, έξοδα μετακινήσεων και υπερωριών με συγκράτησή τους στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, σύμφωνα με Τα Νέα.

Στις σχετικές εγκυκλίους που έστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης τονίζεται μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πρόβλεψης χαμηλότερων δαπανών σε σχέση με φέτος για:

Δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να εγκρίνονται μόνο αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια εντός του ωραρίου εργασίας.

Δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.

Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κ.ο.κ., οι οποίες θα πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες, υπό τον περιορισμό της δυνατότητας χρηματοδότησής τους από τις αναμενόμενες εισπράξεις.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90