21/07/2016
Νέες εισφορές για οικοδόμους και εργατοτεχνίτες

 

Σε 5,315% διαμορφώνεται η εργοδοτική εισφορά από 1η Ιουνίου 2016 έως και 31 Μαΐου 2019 για την ασφάλιση των εργατοτεχνιτών - οικοδόμων, ενώ αντίστοιχα η εισφορά εργαζομένου διαμορφώνεται για το ίδιο διάστημα σε 4,75%.
 
Με γενικό έγγραφο η διοίκηση του ΙΚΑ ενημερώνει τις υπηρεσίες της για τις αλλαγές του νόμου 4387/2017 (γνωστού ως νόμου Κατρούγκαλου) αναφορικά με την αύξηση των εισφορών. Αναλυτικά, ξεκαθαρίζει πως η εργοδοτική εισφορά μετά την προσθήκη σ’ αυτήν της εισφοράς υπέρ ΕΛΔΕΟ (25%) διαμορφώνεται από 1/6/2016 έως 31/5/2019 σε 5,315% (4,25% Χ 125% = 5,315%) και από 1/6/2019 έως 31/5/2022 σε 5% (4% Χ 125% = 5%), ενώ η εργατική εισφορά διαμορφώνεται από 1/6/2016 έως 31/5/2019 σε 4,75% και από 1/6/19 έως 31/5/2022 σε 4,5%. Συνεπώς, η συνολική εισφορά υπέρ του επικουρικού ταμείου ΕΤΕΑ για τους εργατοτεχνίτες - οικοδόμους από 1/6/2016 έως και 31/5/2019 διαμορφώνεται σε 10,065% (5,315% εργοδότη + 4,75% εργαζομένου) και από 1/6/2019 έως και 31/5/2022 σε 9,5% (5% εισφορά εργοδότη + 4,5% εισφορά εργαζομένου).
 
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά το άρθρο 97 του Ν.4387/2016, ορίζονται τα νέα ποσοστά εισφορών ΕΤΕΑ τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους αυτοαπασχολουμένους, για τα χρονικά διαστήματα από 1/6/2016 έως 31/5/2019, από 1/6/2019 έως 31/5/2022, και από 1/6/2022 και μετά. Τα νέα ποσοστά που ισχύουν πλέον μέχρι και τον Μάιο του 2019 είναι 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη.
 
Μάλιστα, σύμφωνα με το ΙΚΑ, οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις μισθολογικής περιόδου απασχόλησης 06/2016 θα γίνονται πλέον αποδεκτές με τα νέα ποσοστά εισφορών ΕΤΕΑ. Εγκύκλιος του ΕΤΕΑ διευκρινίζει, μάλιστα, ότι οι εργοδότες οι οποίοι έχουν ήδη αποδώσει τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΤΕΑ για τους μήνες 6ο και 7ο/2016 χωρίς την προσαύξηση, μπορούν να αποδώσουν την αναδρομική αύξηση έως 30/09/2016 χωρίς την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων.
 
Πηγή: kathimerini.gr


efm_728x90