18/07/2016
Νωρίτερα η εκταμίευση πόρων του νέου ΕΣΠΑ

 

Παράταση της ενισχυμένης κοινοτικής χρηματοδότησης έως το 95% του προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ, προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναμένεται να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το φθινόπωρο. Πρόκειται για χρηματοδοτική διευκόλυνση που επιτρέπει στη χώρα μας να εισπράξει εμπροσθοβαρώς τα χρήματα που έχουν δεσμευθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 - 2020, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται την αύξηση των κοινοτικών χρημάτων που θα εισρεύσουν στη χώρα έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου.

Η χρηματοδοτική διευκόλυνση που είχε αποφασιστεί για το προηγούμενο ΕΣΠΑ, έληξε στα τέλη Ιουνίου και σήμερα το ποσοστό χρηματοδότησης επανήλθε στο 85%. Την παράταση της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης έχει προτείνει η αρμόδια επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική κ. Κορίνα Κρέτσου, με στόχο το ποσοστό αυτό να διαμορφωθεί στο 95%. Το αυξημένο ποσοστό χρηματοδότησης θα εφαρμόζεται στις ενδιάμεσες πληρωμές που πραγματοποιεί η Ε.Ε. στην Ελλάδα, διευκολύνοντας δημοσιονομικά τη χώρα μας και δεν σημαίνει αύξηση των κοινοτικών κονδυλίων, αφού στο τέλος του ΕΣΠΑ, η εκκαθάριση των πληρωμών, θα προσαρμόσει την κοινοτική συνδρομή στα επίπεδα που προβλέπει το πρόγραμμα, δηλαδή στο 85%.

Να σημειωθεί ότι από το 2011 έως το 2015, χάρη στον μηχανισμό συμπληρωματικής πληρωμής, όπως λέγεται, η Ελλάδα έλαβε 1,3 δισ. ευρώ νωρίτερα απ’ ό,τι είχε προγραμματιστεί. Αυτό επέτρεψε να ξεκινήσει ταχύτερα η υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων, αποτρέποντας την απώλεια κοινοτικών πόρων.

Πρόκειται για μια ουσιαστική διευκόλυνση, που έρχεται να προστεθεί στην αύξηση των κοινοτικών πόρων κατά 836 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της ρήτρας αναθεώρησης που συμφωνήθηκε τον περασμένο μήνα. Υπενθυμίζεται ότι η ρήτρα αναθεώρησης ήταν μια υποσχετική για πρόσθετη χρηματοδότηση σε χώρες –μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα– από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Αυτό, γιατί την περίοδο που κατανεμήθηκαν οι κοινοτικοί πόροι, μοιράστηκαν με βάση τα οικονομικά στοιχεία της τριετίας 2007-2009 αγνοώντας ουσιαστικά τις επιπτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα, που ξεκίνησε το 2009, την περίοδο που το ΑΕΠ της χώρας ήταν κατά 25% υψηλότερο από το σημερινό. Με βάση τη συμφωνία που είχε γίνει την περίοδο εκείνη, τα οικονομικά στοιχεία των χωρών της Ε.Ε. θα επανεξετάζονταν, προκειμένου να γίνει μια πιο δίκαιη κατανομή των κοινοτικών πόρων σε αδύναμες χώρες.

Το τελικό ποσό που θα κατανεμηθεί στη χώρα μας στο πλαίσιο της ρήτρας αναθεώρησης, αναμένεται να οριστικοποιηθεί τον Σεπτέμβριο και η Αθήνα, προσδοκά να αυξηθεί ακόμη και πάνω από τα 836 εκατ. ευρώ, προσεγγίζοντας ενδεχομένως ακόμη και το 1 δισ. ευρώ.

 

Πηγή: kathimerini.gr


efm_728x90