16/07/2016
Δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 

Δάνεια, ύψους 100 εκατ. ευρώ, θα χορηγήσει η Εθνική Τράπεζα σε περισσότερες από 350 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με χαμηλά επιτόκια και με μειωμένες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την παροχή εξασφαλίσεων. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η πρόσβαση βιώσιμων ΜΜΕ στα κανάλια χρηματοδότησης.

Τα δάνεια θα χορηγούνται είτε για κεφάλαιο κίνησης είτε για δάνειο παγίων, με το ελάχιστο ποσό δανειοδότησης ανά επιχείρηση να διαμορφώνεται στις 10.000 ευρώ και το μέγιστο στο 1,5 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η ΕΤΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) υπέγραψαν χθες την πρώτη συμφωνία στην Ελλάδα, στo πλαίσιo του προγράμματος εγγυήσεων COSME, αξιοποιώντας τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, κεντρικού πυρήνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

To COSME είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, το οποίο θα «τρέχει» έως το 2020 με συνολικό προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ. Τουλάχιστον 60% του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Η ΕΤΕ πρόκειται να υπογράψει ανάλογη συμφωνία για την παροχή με ευνοϊκούς όρους μέχρι 25.000 ευρώ στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στην επιτακτική ανάγκη για ανάκαμψη της οικονομίας αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, σημειώνοντας πως «η ανάκαμψη δεν θα έρθει από μόνη της, αλλά είναι χρέος όλων μας, από πολιτικής, χρηματοδοτικής και επιχειρηματικής μεριάς, να συντονιστούμε, να αναλάβουμε δράσεις και πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση».

 

Πηγή: ethnos.gr


efm_728x90