15/03/2014
Βιβλία εσόδων-εξόδων και εισιτήρια εκδηλώσεων θα θεωρούν στην Εφορία οι εκλογικοί συνδυασμοί

 

Bιβλία εσόδων- εξόδων και εισιτήρια εκδηλώσεων θα θεωρούν στην Εφορία οι πολιτικοί συνδυασμοί που θα λάβουν μέρος στις προσεχείς περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη για τη θεώρηση βιβλίου εσόδων- εξόδων, καθώς και εισιτηρίων εκδηλώσεων από τους συνδυασμούς στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, προβλέπει πως οι αρμόδιες Εφορίες πρέπει να θεωρούν τα διπλότυπα εισιτήρια εκδηλώσεων και το ειδικό βιβλίο (εσόδων- εξόδων) που προσκομίζουν οι περιφερειακοί και δημοτικοί συνδυασμοί. Σημειώνεται ότι πρόκειται για υποχρέωση που προβλέπεται από το 2010.

Στην απόφαση διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ότι οι συνδυασμοί θα πρέπει να τηρούν ειδικό βιβλίο στο οποίο θα καταχωρούνται υποχρεωτικά όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους. Το βιβλίο εσόδων- εξόδων θεωρείται, κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από την αρμόδια Α' ΔΟΥ της έδρας της περιφέρειας, προκειμένου για τις περιφερειακές εκλογές και από την Α' ΔΟΥ της έδρας του οικείου δήμου, για τις δημοτικές εκλογές.

 

Πηγή: www.express.gr


efm_728x90