14/03/2014
Ανά τρίμηνο η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων - Από το 2015 θα υποβάλλονται ανά μήνα

 

Συγκεντρωτικές καταστάσεις για τα έσοδα και τα έξοδα ανά τρίμηνο και όχι κάθε μήνα θα υποβάλουν φέτος οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Οι πρώτες καταστάσεις για το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2014 θα υποβληθούν μέχρι τις 31 Μαΐου 2014.

Οι αλλαγές στο σύστημα υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών θα καθορίζονται με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, η οποία αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την απόφαση, ειδικά για φέτος οι συγκεντρωτικές καταστάσεις τόσο για τα έσοδα όσο και τα έξοδα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από όλους, ανεξάρτητα από τα βιβλία που τηρούν ανά τρίμηνο μέχρι την τελευταία ημέρα του επομένου μήνα από το τέλος του τριμήνου που αφορούν. Κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου θα υπάρξει μια μεγαλύτερη περίοδος προσαρμογής.

Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις συγκεντρωτικές του πρώτου τριμήνου Ιανουαρίου ? Μαρτίου μέχρι τις 31 Μαΐου αντί για 30 Απριλίου. Μετά η υποβολή των καταστάσεων θα γίνεται ανά τρίμηνο, δηλαδή τα στοιχεία για τις συναλλαγές Απριλίου-Ιουνίου θα υποβληθούν μέχρι 31 Ιουλίου, οι συγκεντρωτικές Ιουλίου - Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Οκτωβρίου, τα στοιχεία για τις συναλλαγές Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου 2015.

Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων ανά τρίμηνο θα ισχύσει μόνο για φέτος από το 2015 θα υποβάλλονται ανά μήνα.

Κάθε κατάσταση θα περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία εκδοθέντων και ληφθέντων τιμολογίων και συγκεντρωτικά στοιχεία λιανικών πωλήσεων και δαπανών.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε εγγραφή με τιμολόγια περιέχει: ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, περίοδο που αφορά, πλήθος τιμολογίων, καθαρή αξία, ΦΠΑ, ενώ οι εγγραφές λιανικών συναλλαγών και δαπανών είναι παρόμοιες, χωρίς ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου. Θα υποβάλλονται όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας.

Εν τω μεταξύ με δυο εγκυκλίους του υπουργείου Οικονομικών καθορίζονται τα εξής:

  • Δεν ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014 η υποχρέωση των συμβολαιογράφων να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαίων για μεταβιβάσεις ακινήτων, αν δεν προσκομιστεί νωρίτερα πιστοποιητικό του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ από το οποίο να προκύπτει ότι τα μισθώματα του ακινήτου που μεταβιβάζεται ή υποθηκεύεται δηλώθηκαν στη φορολογία εισοδήματος την τελευταία διετία πριν από τη μεταβίβαση ή την εγγραφή της υποθήκης.
  • Οι αγρότες οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2013 πραγματοποίησαν εισπράξεις μεγαλύτερες των 15.000 ευρώ από την πώληση των προϊόντων τους ή την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, καθώς και όσοι αγρότες έλαβαν το 2013 ποσά ενιαίων ενισχύσεων μεγαλύτερα των 5.000 ευρώ υποχρεούνται από φέτος να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία όχι όμως και να τηρούν βιβλία, εκτός αν ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία είναι υπόχρεοι τήρησης βιβλίων.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90