13/03/2014
Εισαγγελικές διευκρινίσεις για το τραπεζικό απόρρητο

 

Στην υποχρέωση των τραπεζών να παρέχουν στην φορολογική διοίκηση κάθε διαθέσιμη πληροφορία και να επιδεικνύουν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, μητρώα και στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους, αναφέρεται γνωμοδότηση  του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Νίκου Παντελή για την άρση του τραπεζικού απορρήτου κατά την διενέργεια φορολογικών ελέγχων.

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου γνωμοδότησε, ύστερα από ερώτημα της αρμόδιας διευθύνσεως του υπουργείου Οικονομικών, ότι για την άρση του τραπεζικού απορρήτου και την παροχή στοιχείων σε εντεταλμένους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών, όταν διενεργούν ελέγχους για τον προσδιορισμό, βεβαίωση και είσπραξη εσόδων του Δημοσίου, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 15 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Αυτό προβλέπει πως η φορολογική διοίκηση δύναται να λαμβάνει από τα πιστωτικά ιδρύματα κάθε διαθέσιμη πληροφορία, αλλά δεν μπορεί να λαμβάνει γνώση πληροφοριών ή εγγράφων που αφορούν σε ποινικές υποθέσεις, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του αρμόδιου εισαγγελέα.

 

Πηγή: www.news.gr


efm_728x90