11/03/2014
Πώς ασφαλίζονται οι απασχολούμενοι στην κοινωφελή εργασία

 

Οδηγίες απέστειλε το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με τους απασχολούμενους στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Το news.gr παρουσιάζει τα βασικά σημεία των οδηγιών αυτών:

Α.Αρμόδιος φορέας για την πιστοποίηση της απασχόλησης και την αποτύπωση των ημερών ασφάλισης στην μηνιαία συγκεντρωτική λίστα και την ΑΠΔ είναι ο Επιβλέποντας φορέας.

Β. Για την ασφάλιση των ωφελούμενων εφαρμόζεται το άρθρο 18 του κανονισμού ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω για τους ωφελούμενους μισθωτούς των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα που ακολουθούν το σύστξμα της πενθήμερης πλήρους απασχόλησης σε εβδομαδιαία βάση ισχύουν τα εξής:

  1. Όσοι εργάζονται από μία (1) ημέρα έως και δύο (2) ημέρες την εβδομάδα, ασφαλίζονται και αμείβονται για όσες ημέρες απασχολήθηκαν. Δηλαδή από μία έως και δύο ημέρες ασφάλισης.
  2. Όσοι εργάζονται από τρεις (3) έως πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα τους αναγνωρίζονται ως ημέρες ασφάλισης, οι ημέρες που εργάζονται προσαυξημένες με μια επιπλέον ημέρα. Δηλαδή αν κάποιος εργάζεται 3 μέρες ασφαλίζεται για 4 μέρες και όσοι εργάζονται 4 μέρες ασφαλίζονται για 5 μέρες. Όσοι εργάζονται 5 μέρες την εβδομάδα ασφαλίζονται για 6 μέρες.
  3. Όσοι απασχολούνται ανελλιπώς κατά τη διάρκεια του μήνα, τους αναγνωρίζονται 25 ημέρες ασφάλισης και αμείβονται για 25 ημέρες. Δηλαδή ο μισθός τους διαμορφώνεται στα 490 ευρώ (19.6 ευρώ Χ 25).

Στις περιπτώσεις που οι ωφελούμενοι των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα ακολουθούν το σύστημα της εξαήμερης απασχόλησης σε εβδομαδιαία βάση τους αναγνωρίζονται ως ημέρες ασφάλισης οι ημέρες που εργάζονται.

Ως βάση υπολογισμού των αμοιβών των ωφελούμενων των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα λαμβάνονται οι ημέρες ασφάλισής τους.

 

Πηγή: www.news.gr


efm_728x90