06/11/2013
Εκθεση-κόλαφος για τον εισπρακτικό μηχανισμό

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Μεγάλες αποκλίσεις σε βασικά οικονομικά μεγέθη, τεράστια προβλήματα και κενά στον εισπρακτικό μηχανισμό, «μαύρες τρύπες» και λογιστικές αταξίες και ανακρίβειες συνθέτουν για μια ακόμα φορά το «παζλ» της «διαδήλωσης» του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που κατατέθηκε στη Βουλή για το οικονομικό έτος 2012 για να συνοδεύσει τον νέο προϋπολογισμό.

Στην ετήσια έκθεση (ισολογισμός- απολογισμός), που υπέβαλε χθες στον πρόεδρο της Βουλής Ευ. Μεϊμαράκη ο πρόεδρος Ε.Σ. Ιω. Καραβοκύρης, κρούεται ο κώδωνας του κινδύνου για τη μεγάλη αδυναμία του εισπρακτικού μηχανισμού του κράτους και υπογραμμίζεται ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του και να επισπευσθούν τα μέτρα για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και η εκδίκαση των φορολογικών υποθέσεων.

Στη «διαδήλωση» παρατηρείται σταδιακή ετήσια αύξηση του υπολοίπου που εκκρεμεί προς είσπραξη (κυρίως από βεβαιωθέντες άμεσους και έμμεσους φόρους παρελθόντων ετών, πρόστιμα και χρηματικές ποινές) που έφθασε το 2012 στα 55,3 δισ. ευρώ ή 28,56% του ΑΕΠ (το οποίο ΑΕΠ μειώθηκε 7,1% σε σχέση με το 2011) με αύξηση του εισπρακτέου υπολοίπου κατά 11,3 δισ. ευρώ και ποσοστό 25,79%. Παράλληλα υπογραμμίζεται η σημαντική απόκλιση των πιστωτικών εσόδων από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού και η αύξηση του δημόσιου δανεισμού για την κάλυψη υποχρεώσεων του Δημοσίου.

Βεβαιωθέντα
Τονίζεται ότι παρά τις συνεχείς επισημάνσεις κάθε χρόνο, στο εισπρακτέο υπόλοιπο του προϋπολογισμού δεν συμπεριλαμβάνονται ποτέ τα βεβαιωθέντα και μη εισπραχθέντα έσοδα των τελωνείων, με συνέπεια να εμφανίζεται διαφορετική εικόνα στον ισολογισμό, κατά παράβαση των συνταγματικών αρχών της ειλικρίνειας και της ακρίβειας του προϋπολογισμού.
Σημαντικό κεφάλαιο αφορά τη διαπιστωμένη υστέρηση των πραγματικά εισπραχθέντων (έναντι των προβλέψεων), που οφείλεται κυρίως στις εισπράξεις φορολογικών εσόδων, όπως οι άμεσοι φόροι περιουσίας και οι έμμεσοι φόροι συναλλαγών που επιβάλλονται σε μεταβιβάσεις. Τα καθαρά εισπραχθέντα έσοδα ανήλθαν το 2012 σε 51,99 δισ. και υπολείπονται 7,19 δισ. των προβλέψεων (12,15%).

Οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι εμφάνισαν υστέρηση 5,77 δισ. έναντι των προβλέψεων (11,66%). Οι άμεσοι φόροι που εισπράχθηκαν παρουσίασαν αύξηση 1,74 δισ. (9,94%) έναντι του 2011 κυρίως λόγω των εσόδων από το «χαράτσι» των ακινήτων, που αντιστάθμισε τη μείωση στους υπόλοιπους άμεσους φόρους. Ωστόσο, υπολείπονταν κατά 13,5% έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, αφού και από το ΕΕΤΗΔΕ εισπράχθηκαν 645,7 εκατ. λιγότερα από τα προϋπολογισθέντα.

Τα έσοδα από τον φόρο περιουσίας και λοιπούς άμεσους φόρους παρουσίασαν από τα χαμηλότερα ποσοστά εισπραξιμότητας και αποκλίσεις της τάξης του 26%, μολονότι η εισηγητική έκθεση του περσινού προϋπολογισμού έδινε πολύ θετικότερη εικόνα (σημαντική ενίσχυση εσόδων από φόρους, μείωση μόνο 9,9% των λοιπών άμεσων φόρων). Η αύξηση εσόδων ειδικά στον φόρο εισοδήματος (σε σχέση με το 2011) οφείλεται κυρίως στον φόρο περιουσίας κατά 124,79% λόγω είσπραξης ΕΕΤΗΔΕ.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι το Ε.Σ. το 2013 διενήργησε έλεγχο για τα χρηματικά διαθέσιμα του Δημοσίου που παρουσίασαν απόκλιση 1,48 δισ. (το οικονομικό έτος 2011) από το υπόλοιπο του λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90