08/07/2016
Μείωση επιτοκίων, πάγωμα πληρωμών για δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών

 

Υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη, συνεδρίασε την Πέμπτη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).

Συζητήθηκαν το θεσμικό πλαίσιο που θα παρέχει μια τελευταία δυνατότητα στους μη συνεπείς φορολογούμενους να γνωστοποιήσουν τα αδήλωτα περιουσιακά τους στοιχεία καθώς και σειρά πρωτοβουλιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ιδίως τη ρύθμιση των στεγαστικών κι επισκευαστικών δανείων που έχουν χορηγηθεί σε 145.000 δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους.

Βασικό κριτήριο για τις νέες ρυθμίσεις δανείων αποτελεί η εξασφάλιση βιώσιμης λύσης δηλαδή το διαθέσιμο, μετά την πληρωμή της δόσης, εισόδημα να είναι ικανό για τη διαβίωση του δανειολήπτη, λαμβανομένης υπόψη της οικογενειακής του κατάστασης.

Για την επιλογή της κατάλληλης ρύθμισης θα ακολουθούνται κατά σειρά οι εξής λύσεις:

  • επιμήκυνση διάρκειας δανείου
  • μείωση επιτοκίου
  • διαχωρισμός του δανείου ώστε να αποπληρώνεται με το μειωμένο επιτόκιο ένα μέρος του κεφαλαίου και το υπόλοιπο να παραμένει παγωμένο για διάστημα 10 ετών.

Για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων αναγκών θα προβλέπεται και η δυνατότητα μειωμένων καταβολών για χρονικό διάστημα έως και τρία έτη.

Με το νέο πλαίσιο ρύθμισης εκτιμάται ότι:

  • Το 48% των δανειοληπτών θα τύχει μεσοσταθμικής μείωσης επιτοκίου κατά 2,25%, ενώ στο 30% αυτών θα ισχύσει και πάγωμα αποπληρωμής μέρους του κεφαλαίου.
  • Στο υπόλοιπο 52% των δανειοληπτών και με την προϋπόθεση ότι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, προβλέπεται επιστροφή τόκων τάξεως 1% ως επιβράβευση.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90