28/06/2016
Ρύθμιση για αποζημιώσεις σε εργαζομένους Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

 

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται διοικητικές παραλείψεις και γραφειοκρατικά προβλήματα που εκκρεμούσαν από το 2012 και παρεμπόδιζαν την καταβολή αποζημιώσεων σε εργαζόμενους για εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών, εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών.

Η ρύθμιση αφορά εργασίες του πάσης φύσεως προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης, του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και των παραρτημάτων τους, οι οποίες διενεργήθηκαν από το οικονομικό έτος 2012 έως την έναρξη της ισχύ ος των προτεινόμενων διατάξεων, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90