14/06/2016
Νέος ειδικός λογαριασμός αποπληρωμής οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες

 

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου αυτήν τη στιγμή έχουν φθάσει στα 9,2 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των επιστροφών φόρων που δεν έχουν γίνει, αλλά και των εφάπαξ, η καταβολή των οποίων εκκρεμεί.

Εναν νέο ειδικό λογαριασμό («dedicated account», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται) θα πρέπει να δημιουργήσει η κυβέρνηση για να λαμβάνει τα κεφάλαια που θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, οι οποίες πλέον έχουν φθάσει στα 9,2 δισ. ευρώ. Οι δανειστές της χώρας είχαν ζητήσει από την αρχή από το οικονομικό επιτελείο να διασφαλίζει ότι το μέρος των δόσεων που αφορά στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων κρατικών χρεών θα διοχετεύεται στην αγορά και δεν θα χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Η λύση που βρέθηκε ακολουθεί το μοντέλο του ειδικού λογαριασμού για το δημόσιο χρέος και προβλέπει τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού, στον οποίον ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) θα πληρώνει απευθείας το μέρος της δόσης που έχει να κάνει με την αποπληρωμή των χρεών του Δημοσίου. Παράλληλα, έχει συμφωνηθεί και ένα αυστηρό πλαίσιο επιτήρησης της κίνησης αυτού του λογαριασμού. Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, που έχει στην κατοχή της η «Κ» και έχει ημερομηνία 5 Ιουνίου, τα βήματα για να φθάσουν τα κεφάλαια στην πραγματική οικονομία είναι τα εξής:

1. Η κυβέρνηση δημιουργεί τον «dedicated account».

2. Ο ESM θα καταθέτει σε αυτόν τον λογαριασμό τις δόσεις που αφορούν στην αποπληρωμή χρέους.

3. Το υπουργείο Οικονομικών θα ενημερώνει τον ESM για τις μηνιαίες ροές (έσοδα - έξοδα) του εν λόγω λογαριασμού.

4. Σε μηνιαία, επίσης, βάση το υπουργείο θα συντάσσει έκθεση, με την οποία θα ενημερώνει για την πορεία αποπληρωμής των οφειλών του Δημοσίου. Γίνεται, μάλιστα, αναλυτική περιγραφή τού τι ακριβώς θα αναφέρεται στη συγκεκριμένη έκθεση.

5. Εάν μετά τον Σεπτέμβριο του 2016 ο λογαριασμός έχει πλεόνασμα 300 εκατ. ευρώ για περισσότερους από τρεις μήνες, το υπουργείο Οικονομικών θα καταθέτει αναθεωρημένο πλάνο αποπληρωμής των οφειλών του Δημοσίου, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

6. Αν τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τον ESM στον ειδικό λογαριασμό δεν χρησιμοποιούνται για περισσότερο από τρεις μήνες, τότε ο ESM θα έχει το δικαίωμα να τα ζητήσει πίσω ή να τα κατευθύνει σε άλλες χρηματοδοτικές ανάγκες του προγράμματος (π.χ. αποπληρωμή χρέους). Θα μπορεί, πάντως, να τα αφήνει και στον λογαριασμό, αν αυτό αποφασίζει το συμβούλιο των διοικητών του.

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου αυτήν τη στιγμή έχουν φθάσει στα 9,2 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των επιστροφών φόρων που δεν έχουν γίνει, αλλά και των εφάπαξ, η καταβολή των οποίων εκκρεμεί. Κατά την Κομισιόν, από τα 9,2 δισ. ευρώ, τα 7 δισ. ευρώ θα αποπληρωθούν από τα κεφάλαια που θα διαθέσει ο ESM σταδιακά και έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017. Τα υπόλοιπα 2,2 δισ. ευρώ θα πρέπει να αποπληρωθούν από άλλες πηγές και αφορούν οφειλές προς το ΕΤΕΑΝ, την καταβολή εφάπαξ που οφείλει, καθώς και των μερισμάτων και των επικουρικών συντάξεων. Πέραν αυτών, η συμφωνία προβλέπει ότι η κάθε δόση του ESM προς τον ειδικό λογαριασμό για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών θα γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 80% της προηγούμενης δόσης θα έχει φθάσει στην αγορά.

 

Πηγή: kathimerini.gr


efm_728x90