10/06/2016
Προϋπολογισμός λιτότητας και το 2017

 

 «Ψαλιδισμένο» κατά 133 εκατ. ευρώ θα είναι το επόμενο έτος το κονδύλι των συντάξεων, ενώ αντίθετα η συνολική μισθολογική δαπάνη αυξάνεται στα 11,321 δισ. ευρώ από 11,055 δισ. ευρώ φέτος. Οι συνολικές δαπάνες του κράτους παραμένουν στην «πρέσα» σύμφωνα με τις επιταγές του τρίτου Μνημονίου και προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 55,775 δισ. ευρώ από 55,603 δισ. ευρώ φέτος, ενώ οι δαπάνες (σε καθαρή ταμειακή βάση) για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους θα διαμορφωθούν στα 5,750 δισ. ευρώ.

Με την εφαρμογή αυστηρών περιορισμών στις δαπάνες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι περισσότεροι από τους οποίους θα πρέπει να γίνουν πλεονασματικοί, ο προϋπολογισμός της Γενικής Κυβέρνησης στοχεύει το 2017 στην επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 1,75% του ΑΕΠ.

Αυτά προκύπτουν από την εγκύκλιο κατάρτισης του νέου προϋπολογισμού του 2017 που απέστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Όπως προκύπτει από το κείμενο της εγκυκλίου, για πρώτη φορά τίθενται σαφείς στόχοι δαπανών για τον επόμενο χρόνο και ζητούνται ενδεικτικοί έστω προϋπολογισμοί από τα υπουργεία μέχρι και τις 29 Ιουλίου, με την επιφύλαξη μόνο εσωτερικής κινητικότητας υπαλλήλων που θα επηρεάσει το μισθολογικό κονδύλισε κάθε ένα από αυτά. Τονίζεται πάντως ότι και οι στόχοι που τίθενται τελούν υπό την αίρεση νέων εκτιμήσεων ή νέων πολιτικών που θα υιοθετηθούν στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο 2017-2020, που αναμένεται να καταρτιστεί τις επόμενες εβδομάδες.

Επισημαίνεται εξάλλου ότι στους στόχους που τίθενται για τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν έχουν συμπεριληφθεί οι μεταβολές που θα φέρουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τη σύσταση και τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κύριας Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που ψηφίστηκαν πριν από δύο εβδομάδες. Σε επίπεδο τακτικού κρατικού προϋπολογισμού, το κονδύλι για την πληρωμή μισθών και συντάξεων στο Δημόσιο υπολογίζεται στα 17,84 δισ. ευρώ και είναι οριακά μειωμένο, κατά 170 εκ ευρώ, έναντι των 18,1 δισ. ευρώ που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2016, κυρίως λόγω των μειώσεων στις επικουρικές συντάξεις από το νέο ασφαλιστικό.

Σε ό,τι αφορά τις αποδόσεις σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης και κυρίως τις δαπάνες για ασφάλιση και περίθαλψη ο στόχος που τίθεται για το 2017 είναι να διατεθούν 14,8 δισ. ευρώ, ενώ το 2016 έχει τεθεί ως στόχος η διάθεση 14,5 δισ. ευρώ.

Ο στόχος για τις δαπάνες εξοπλιστικών προγραμμάτων τίθεται στα 457 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένος κατά περίπου 150 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 598 εκατ. ευρώ που είχαν οριστεί για το 2016. Ο στόχος για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων παραμένει στα 6,75 δισ. ευρώ από τα οποία το 1 δισ. ευρώ θα προέλθει από εθνικούς πόρους και τα 5,75 δισ. ευρώ από κοινοτικά κονδύλια

Εξαιρετικά αυστηρά είναι τα όρια δημοσιονομικού αποτελέσματος που τίθενται για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς όλοι, πλην των ασφαλιστικών ταμείων, θα πρέπει να παρουσιάσουν το 2017 θετικό ισοζύγιο. Από τους πίνακες οι οποίοι ενσωματώνονται στην εγκύκλιο προκύπτει ότι:

• Συντάξεις: Το ανώτατο όριο δαπανών μειώνεται κατά 133 εκατ. ευρώ στα 6,376 δισ. ευρώ.

• Μισθοί: Μικρή αύξηση του κονδυλίου από τα 11,055 δισ. ευρώ στα 11,321 δισ. ευρώ.

• Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Θα έχει το δικό της προϋπολογισμό συνολικού ύψους 385 εκατ. ευρώ.

• Υπουργείο Παιδείας: Επιπλέον 97 εκατ. ευρώ σε σχέση με φέτος στα 4,693 δισ. ευρώ.

• Υπουργείο Υγείας: Επιπλέον 183 εκατ. ευρώ στα 4,384 δισ. ευρώ.

• Υπουργείο Άμυνας: Πρόσθετα κονδύλια 500 εκατομμύρια ευρώ (στα 3,081 δισ. ευρώ) αλλά μειώνονται κατά 141 εκατ. ευρώ οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα (στα 457 εκατ. ευρώ).

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90