10/03/2014
Κόβονται 4.013 συντάξεις «μαϊμού»

 

Σε 1.160 μη καταγεγραμμένους συνταξιούχους έχει ήδη ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής τους, ενώ το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) έχει εντοπίσει και 2.853 περιπτώσεις συνταξιούχων που ενώ είχαν αποβιώσει για έξι μήνες, λάμβαναν κανονικά τη σύνταξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, οι μη καταγραφέντες συνταξιούχοι του Δημοσίου ανέρχονταν σε 1.160, στους οποίους έχει ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής τους. Κατά τη διαδικασία της καταγραφής, προέκυψαν 2.853 περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν αποβιώσει, με ημερομηνία θανάτου προγενέστερη κατά τουλάχιστον έξι μήνες από την ημερομηνία διαγραφής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή η σύνταξη καταβαλλόταν κανονικά μετά τον θάνατό τους για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Το ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων γι’ αυτές τις περιπτώσεις ανερχόταν σε 48,5 εκατ. ευρώ και ύστερα από αναζήτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχει ανακτηθεί το ποσό των 33,2 εκατ. ευρώ, με τους παρακάτω τρόπους:

- 22,7 εκατ. ευρώ αναλήφθηκαν από τους λογαριασμούς των συνταξιούχων, μέσω ΔΙΑΣ.

- 10,5 εκατ. ευρώ, εν μέρει επιστράφηκαν με διπλότυπο είσπραξης εκ μέρους των συνδικαιούχων του λογαριασμού (2,6 εκατ. ευρώ) και εν μέρει καταλογίσθηκαν στις αρμόδιες εφορίες εις βάρος των συνδικαιούχων των λογαριασμών των θανόντων συνταξιούχων ή των κληρονόμων τους (7,9 εκατ. ευρώ).

Για το υπόλοιπο ποσό των 15,2 εκατ. ευρώ συνεχίζεται η αναζήτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΛΚ, καθώς και η παραπομπή στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Να σημειωθεί ότι το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από τη διαδικασία της καταγραφής ανέρχεται σε 1.096.599 ευρώ ανά μήνα ή σε 13,1 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

 

Πηγή: kathimerini.gr


efm_728x90