25/05/2016
Αλλαγή προμηθευτή ρεύματος μόνο με ρυθμισμένες οφειλές προς τη ΔΕΗ

 

Στα 2,7 δισ. ευρώ εκτοξεύτηκαν, σύμφωνα με στοιχεία της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί προς τη ΔΕΗ και σε μία προσπάθειας είσπραξης μέρους των οφειλών το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε απόφαση βάσει της οποίας απαγορεύεται η αλλαγή προμηθευτή ρεύματος, εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί ή δεν έχουν διακανονιστεί οι οφειλές προς τη ΔΕΗ.

Η διοίκηση της ΔΕΗ είχε ζητήσει, από το καλοκαίρι του 2015, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να απαγορεύσει τη μετακίνηση των πελατών σε τρίτους προμηθευτές, αν προηγουμένως δεν έχουν εξοφλήσει τον λογαριασμό.

Παρότι η διαβούλευση για το θέμα ξεκίνησε το φθινόπωρο, τελικά η σχετική απόφαση υπογράφηκε και ανακοινώθηκε από τον υπουργό κ. Σκουρλέτη, την περασμένη Παρασκευή.

Η νέα απόφαση τροποποιεί τον Κώδικα Προμήθειας ηλεκτρισμού και προβλέπει ότι:

«Ο πελάτης δεν δύναται να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης, για άσκηση του δικαιώματος αλλαγής Προμηθευτή, εάν δεν έχει προηγουμένως εξοφλήσει ολοσχερώς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του που απορρέουν από την αρχική Σύμβαση, ή εάν δεν έχει πρώτα προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον Προμηθευτή του, στο πλαίσιο της πολιτικής διακανονισμών που αυτός εφαρμόζει, εκτός εάν εμπίπτει στην παράγραφο 5 του άρθρου 34 του παρόντος (ευάλωτοι καταναλωτές).

» Ο παλαιός Προμηθευτής, σε περίπτωση μη τήρησης, από μεριάς του Πελάτη, των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει στον αντίστοιχο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής, ακόμη και εάν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο Προμηθευτή».

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90