10/05/2016
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα «κόκκινα» δάνεια ετοιμάζει η κυβέρνηση

 

«Οδικό χάρτη» με βασικές παρεμβάσεις προκειμένου να προχωρήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά οι ρυθμίσεις όλων των «κόκκινων» δανείων ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Οι παραμβάσεις περιλαμβάνεται στο τεχνικό κείμενο (draft) της συμφωνίας με τους δανειστές και προβλέπει ενέργειες -που θα πρέπει να έχουν θεσμοθετηθεί μέχρι το τέλος του έτους- σε επίπεδο φορολογικό και δικαστικό.

Αφορούν σειρά αλλαγών οι περισσότερες από τις οποίες προτάθηκαν από τις τράπεζες και αποσκοπούν στην εξάλειψη εμποδίων, προκειμένου να λειτουργήσει μία αποτελεσματική αγορά δευτερογενούς χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την Ημερησία, θα επιτραπεί άμεσα η πώληση ενήμερων δανείων, μαζί με μη εξυπηρετούμενα (χαρτοφυλάκια δανείων με ενήμερα και μη εξυπηρετούμενα δάνεια).

Τα μόνα δάνεια που θα εξαιρούνται από την απελευθέρωση των πωλήσεων είναι όσα βαρύνονται από υποθήκη σε πρώτη κατοικία, η αντικειμενική αξία της οποίας είναι κάτω από 140 χιλ. ευρώ. Η προστασία για τα παραπάνω δάνεια ισχύει ως το τέλος του 2017.

Σημαντικές, όμως, είναι αλλαγές και στο φορολογικό καθεστώς. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου Σταθάκη όταν η μεταβίβαση απαιτήσεων δεν διενεργείται από τράπεζα σε τράπεζα υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου 2,4% επί της αξίας του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με το προσχέδιο το φορολογικό καθεστώς, που θα ισχύσει για τις εταιρείες διαχείρισης, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, αντιγράφοντας όπου είναι δυνατόν τον ισχύοντα νόμο περί τιτλοποιήσεων (3156/2003), ο οποίος δεν προβλέπει την επιβολή φόρων ή τέλους επί της αξίας της μεταβίβασης.

Επίσης, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να δραστηριοποιούνται στη διαχείριση/αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων εταιρείες που έχουν συσταθεί και αδειοδοτηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στα άλλα κράτη με τα οποία υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90