14/04/2016
Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στα «κόκκινα» δάνεια εντός της Ευρωζώνης

 

Πρωταθλήτρια στην Ευρωζώνη στα «κόκκινα» δάνεια αναδεικνύεται η Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΝΤ, το συνολικό ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων των χωρών-μελών της Ευρωζώνης αγγίζει τα 900 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 100 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια ελληνικών τραπεζών.

Τα εγχώρια «κόκκινα» δάνεια αποτελούν το 11% των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Ευρωζώνης, παρά το γεγονός ότι η εγχώρια οικονομία αποτελεί μόλις το 1,5% της Ζώνης του Ευρώ, ενώ ακόμα μικρότερο είναι το μερίδιο των ελληνικών τραπεζών στην Ευρωζώνη. Στην έκθεση που δημοσιεύτηκε, το ΔΝΤ τονίζει ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα για ολόκληρη την Ευρωζώνη, με την Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα παραπάνω μεγέθη, να ξεχωρίζει. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι οι χώρες με τα υψηλότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια καταγράφουν τη μεγαλύτερη πτώση των τιμών των τραπεζικών μετοχών, με την Ελλάδα και την Ιταλία να ξεχωρίζουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στα τέλη του 2015 ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στο 40% στην Κύπρο και ακολουθεί η Ελλάδα με δείκτη καθυστερήσεων στο 35%.

Σημειώνεται ότι εκτός των μη εξυπηρετούμενων δανείων η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιοποιεί στοιχεία για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, το ύψος των οποίων φτάνει τα 45%, τα οποία περιλαμβάνουν και δάνεια που εμφανίζουν μεγάλες πιθανότητες να καταστούν μη εξυπηρετούμενα.

Στην έκθεση του ΔΝΤ αναφέρεται ότι τα τραπεζικά συστήματα που επλήγησαν περισσότερο στην Ευρωζώνη τον Φεβρουάριο είναι αυτά της Ελλάδας, της Ιταλίας και σε μικρότερο βαθμό της Πορτογαλίας, μαζί με κάποιες μεγάλες γερμανικές τράπεζες εξαιτίας διαρθρωτικών προβλημάτων, το υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων και τα όχι καλά προσαρμοσμένα επιχειρηματικά μοντέλα. Το ΔΝΤ υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το Ταμείο συνιστά μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα συνδυάζει δυναμική εποπτεία, μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου, την ανάπτυξη αγοράς όπου θα διαπραγματεύονται «κόκκινα» δάνεια και τη δημιουργία εταιρειών διαχείρισης ενεργητικού.

Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη παρέμβασή της η κ. Ντανιέλα Νουί, επικεφαλής του εποπτικού μηχανισμού της ΕΚΤ, σημείωσε ότι η ΕΚΤ έχει θέσει μια από τις βασικότερες προτεραιότητές της για το 2016 την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, τα οποία περιορίζουν τη δυνατότητα πιστωτικής επέκτασης.

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι διοικήσεις των τραπεζών έχουν θέσει κορυφαία προτεραιότητα το 2016 την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων. Ωστόσο για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τον σχεδιασμό τους, πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του προγράμματος, διαδικασία που είναι σε εξέλιξη πολλούς μήνες τώρα, στο πλαίσιο της οποίας θα καθοριστούν και ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Από την τελική συμφωνία θα καθοριστεί το εύρος της προστασίας, δηλαδή της εξαίρεσης μεταβίβασης σε τρίτους «κόκκινων» δανείων, κυρίως στεγαστικών (πρώτης κατοικίας). Κάθετα αντιδρούν οι εκπρόσωποι του κουαρτέτου στο ενδεχόμενο η εξαίρεση να περιλαμβάνει επίσης καταναλωτικά δάνεια και δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής, η απόσταση που χωρίζει κυβέρνηση - θεσμούς είναι μεγάλη ενώ, το κουαρτέτο ζητεί να θεσπιστεί και δυνατότητα πώλησης ενήμερων δανείων.

 

Πηγή: kathimerini.gr


efm_728x90