28/03/2016
Αυξάνεται ο φόρος για εισοδήματα από περισσότερες της μίας πηγές

 

Αυξήσεις φόρων για όσους φορολογούμενους αποκτούν εισοδήματα από περισσότερες της μιας πηγές. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι αποδέχθηκε την εφαρμογή μιας ενιαίας κλίμακας φορολόγησης για όλα τα εισοδήματα, με εξαίρεση τα ενοίκια.

Δηλαδή, για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελευθέρια επαγγέλματα θα ισχύει μία ενιαία κλίμακα φορολόγησης. Αν στα εισοδήματα του φορολογούμενου περιλαμβάνονται μισθοί και αμοιβές από ελεύθερο επάγγελμα τα δυο εισοδήματα θα αθροίζονται και θα φορολογούνται με την κλίμακα που θα περιλαμβάνει το έμμεσο αφορολόγητο όριο των 9.100 ευρώ. Αν τελικά αυτό ισχύσει, οι επιβαρύνσεις θα είναι σημαντικές για αυτή την κατηγορία φορολογουμένων, με μικρομεσαία και υψηλά εισοδήματα. Αντίθετα με την ενιαία φορολόγηση θα ελαφρυνθούν οι έχοντες χαμηλά εισοδήματα.

Παραδείγματα φορολόγησης μισθωτού με εισοδήματα και από «μπλοκάκι»

1. Φορολογούμενος με εισόδημα 20.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 5.000 ευρώ από «μπλοκάκι». Συνολικό εισόδημα 25.000 ευρώ.

Φόρος σήμερα:

Φόρος στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες: 2.300 ευρώ

Φόρος στο εισόδημα από μπλοκάκι: 1.300 ευρώ.

Συνολικός φόρος: 3.600 ευρώ.

Φόρος με τις αλλαγές που εξετάζονται και συγκεκριμένα για το σύνολο του εισοδήματος: 5.750 ευρώ. Αύξηση φόρου 2.150 ευρώ.

2. Φορολογούμενος με εισόδημα 10.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 6.000 ευρώ από «μπλοκάκι». Συνολικό εισόδημα 16.000 ευρώ.

Φόρος σήμερα:

Φόρος στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες: 100 ευρώ

Φόρος στο εισόδημα από μπλοκάκι: 1.560 ευρώ.

Συνολικός φόρος: 1.660 ευρώ.

Φόρος με τις αλλαγές που εξετάζονται και συγκεκριμένα για το σύνολο του εισοδήματος: 1.520 ευρώ. Μείωση φόρου 140 ευρώ.

Εισοδήματα από ακίνητα

Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα από ενοίκια. Τα ενοίκια και τα λοιπά εισοδήματα από ακίνητα θα εξακολουθούν να φορολογούνται αυτοτελώς, αλλά με συντελεστές αυξημένους.

Συγκεκριμένα, για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από ακίνητα μέχρι τα 12.000 ευρώ, ο συντελεστής φόρου θα αυξηθεί από το 11% στο 15%, για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 12.001 έως 35.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου θα αυξηθεί από το 33% στο 35% και για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής θα αυξηθεί από το 33% στο 45%.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90