17/03/2016
Παράταση του «νόμου Δένδια» για ρύθμιση χρεών ΜμΕ και επαγγελματιών

 

Παρατείνεται μέχρι 3 Μαΐου 2016 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών για υπάγωγή στο νόμο 4307/2014, γνωστού και ως νόμου Δένδια, για την ελάφρυνση και τον διακανονισμό οφειλών τους προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομίας Γ.Σταθάκης, στο νομοσχέδιο με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις», του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα.

Ο υπουργός οικονομίας Γιώργος Σταθάκης θα υποστηρίξει την σχετική τροπολογία αύριο, Πέμπτη, στη Βουλή στις 11.00 π.μ.

 Όλη η τροπολογία

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η παράταση (η προηγούμενη προθεσμία ίσχυε μέχρι 31.3.2016) δίνεται προκειμένου να μην υπάρξει ρυθμιστικό κενό έως ότου καθοριστεί το νέο βελτιωμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς.

«Η κάλυψη του ρυθμιστικού κενού διευκολύνει τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες να αξιοποιήσουν και το χρονικό διάστημα της παράτασης για τη ρύθμιση των χρεών τους. Παράλληλα, η προτεινόμενη ρύθμιση παρέχει ικανό χρόνο για διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς των προωθούμενων βελτιώσεων του θεσμικού πλαισίου», τονίζεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική έκθεση.

Επίσης, με άλλη τροπολογία ρυθμίζονται θέματα του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ). Ειδικότερα, η ρύθμιση προβλέπει την ανάληψη από το ελληνικό Δημόσιο του ανεξόφλητου ποσού των δανείων που έχει συνάψει ο ΟΔΙΕ, ενώ η εξυπηρέτησή τους ανατίθεται στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90